Curs d’Especialització de Ciberseguretat

Amb data 8/7/2021 es va publicar la següent resolució https://dogv.gva.es/datos/2021/07/08/pdf/2021_7495.pdf.

Matrícula Es realitzarà entre el 13 i el 17 de setembre, seguint el model de l'annex III de la resolució. Es presentarà junt amb la documentació que s'indica en el formulari de matrícula. Portar originals i fotocòpia dels documents a entregar.

Calendari escolar el dia 1 d'octubre de 2021 a les 17.00 h es realitzarà la presentació del curs

Horari de dilluns a dijous de 17:00h a 21:30h. Divendres online de 17:00h a 21:30h