Aneu a la barra d'eines

Sol·licitud d’admissió al curs d’especialització en Ciberseguritat

La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realitzar una única sol·licitud entre el 8 de juliol i el 16 de juliol de 2021 a les 23.59 hores, en

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

i baixem fins “Cursos de Especialització per al curs 21-22″  i accedima “Solicitud de admisión cursos especialización 21-22 (Solicitudes del 8 al 16 de Julio)”

En aquest formulari, la persona sol·licitant adjuntarà digitalment la documentació, següent:

– Nom i cognoms.

– DNI, NIE. – *NIA, si ho tinguera.

– Document escanejat del títol al·legat com a requisit d’accés.

– Certificació de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d’accés. En presentar la sol·licitud, la persona es fa responsable de la veracitat de la informació i documentació aportada, i autoritza la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i els centres educatius receptors de les sol·licituds a consultar les dades personals i acadèmiques de la persona sol·licitant per mitjà dels sistemes informàtics pertanyents a aquesta conselleria. En cada sol·licitud es podran sol·licitar per ordre de preferència fins a 2 cursos diferents, en cas de ser admesos en tots dos, prevaldrà l’ordre de preferència.

Només serà tinguda en compte l’última instància vàlida registrada en el sistema informàtic

Les llistes provisionals d’admesos, exclosos i en llista d’espera es publicaran el 27 de juliol de 2021 en

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

El període de reclamació a les llistes provisionals serà del 27 al 30 de juliol mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es, amb assumpte “Reclamació Cursos Especialització”.

El 3 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial remetrà el llistat definitiu de persones admeses al centre educatiu respectiu i el publicarà en https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

El període de reclamacions a les llistes definitives serà del del 3 al 6 de setembre, mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es, amb assumpte “Reclamació Cursos Especialització”

El 10 de setembre es publicarà el llistat definitiu en el tauler d’anuncis del centre i en aquesta web.