Exàmens extraordinaris 2on Bat

 

CALENDARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS 2n DE BATXILLERAT JUNY 2021

Dia

Hora

Matèries de 1r i 2n de BAT

Aula

21/06/21

08:00.

Castellà:Llengua i literatura II

DAP 1

DAP 3

FIL 1

FIL 2

Dibuix artístic I

10:00.

Fonaments de l'art II

Història de la filosofia

TEG

Ciències de la terra

Matemàtiques I

12:00.

Fonaments d'administració i gestió

Dibuix artístic II

Castellà: llengua i literatura I

Volum

14:00

Psicologia

Literatura universal I

22/06/21

08:00.

Matemàtiques CS II

DAP 1

DAP 3

FIL 1

FIL 2

Geografia
(Canvi d'hora)

Matemàtiques II

Disseny

10:00.

Grec II

Economia de l'empresa

Química

Dibuix tècnic II

Cultura audiovisual II

12:00.

Llatí II
(Canvi d'hora)

Biologia

Física

Història de l'art

TEG

14:00

Cultura audiovisual I

23/06/21

8:00.

Llengua extrangera II

DAP 1

DAP 3

FIL 1

FIL 2

10:00.

Història d'Espanya

12:00.

Valencià:Llengua i literatura II

14:00

Valencià : Llengua i literatura I

Fonaments de l’art I

Primera llengua extrangera I