Documentació

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

En procés de revisió, 28/10/2022

Reglament de Règim Interior

Supervisat per la comissió de Convivència del Consell Escolar el 14/07/21

Pla de contingència

Novembre 2021