PAU 2022

SI HAS APROVAT TOT 2n DE BATXILLERAT:

Matricula't de les Proves d'Accés a la Universitat.

   • Empleneu l'imprés de matrícula  que vos va repartir el cap d'estudis.
   • Feu el pagament de la matrícula mitjançant transferència bancària. En la taula de baix teniu el compte bancari i les dades que heu de posar.
   • Porteu a secretaria, tant la sol·licitud emplenada, com el justificant del pagament realitzat del 26 al 27 de maig en convocatòria ordinària i del 22 al 23 de juny en convocatòria extraordinària. (En cas de reducció de taxes per família nombrosa o discapacitat, fotocòpia del document acreditatiu)
  IBAN ES3600494898952816129170 (Banco de Santander)
  CONCEPTO Nombre, apellidos y NIF/NIE del alumno/a
  IMPORTE
  Matrícula ordinaria 78,20 €
  Familia numerosa 39,10 €
  Familia numerosa especial 0,00 €
  Familia monoparental general 39,10 €
  Matrícula de Honor Bachiller 0,00 €

  Les proves de les PAU (*EBAU) es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juny en primera convocatòria. La convocatòria extraordinària es realitzarà els dies 5, 6 i 7 de juliol.

  Calendari PAU 2022

  Més informació sobre les PAU