índex

President: En Tomas Daniel Villalonga Artola

Secretari: En Joaquin López Sánchez-Montañés

Cap d'Estudis: En Juan José Barahona Gadea

Representants Professors

Na Pilar Montón Chiva

Na Pilar Pastor Martínez

Na Marta Cruces Segarra

En Josep Miquel Ribes Pallarés

Na Mª José Navarro Vilar

Na Mª Carmen Moreno Pichastor

Na Mª Jesús Calatayud Medall

Representants Alumnes

En Jan Pla Morera
En Darío Serrano Moreno
En Alex Buga Buga
En Lucas Viñas Brisach

Representants Pares/Mares

Na Mercedes Claros Vilar

Na Carlota Segarra Vallés

Na Eva Padilla Pérez

Na Montserrat Navarro Miralles

En Juan Carlos Pastor Moliner

Representant Administració i Serveis PAS

Na Maria Pascual Celades

Representant designat Ajuntament

Na M Clara Adsuara Pitarch

Eleccions consell escolar

Regulació procès electoral consell escolar

Actualitzat 3/5/2022