Premis Sapiència

Premis Sapiència 22 - 23

Recurso-10@3x-100x107

ALUMNES:

Juan Pablo Londoño Arbeláez
Carlos Sales Roger
Darío Serrano Moreno

Una molt bona notícia, divendres a Alacant, uns alumnes d'Isabel Peña de batxillerat van guanyar el tercer premi dels Premis Sapiència,

Premis a projectes d'investigació de joves estudiants de la Comunitat Valenciana 2022

una iniciativa conjunta de la Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la I+D+i (RUVID) i la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana que té per objectiu despertar vocacions científiques entre els joves estudiants de la Comunitat Valenciana a través de la convocatòria de premis a projectes d'investigació duts a terme per estudiants.
amb el projecte "Hivernacle Intel·ligent controlat per Arduino Uno.
 
Enhorabona al Departament de Tecnologia.

exàmens pendents

RECUPERACIÓ DE PENDENTS


DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA


La RECUPERACIÓ de les assignatures PENDENTS del departament de Geografia i Història constarà de DOS REQUISITS:


1. Entrega d’un DOSSIER (que l’alumne comprarà a la consergeria de l’institut) amb totes les activitats realitzades correctament i dins de la data marcada per a la seua presentació.
2. Aprovar les dues primeres avaluacions de la matèria Geografia i Història del curs 2022-23
3. En cas que no aprove una o cap de les avaluacions marcades, l’alumnat podrà recuperar la matèria entregant el dossier i realitzant un EXAMEN sobre el dossier treballat el dia:


26 ABRIL 2023
15’05 hores
A 2-4


Es donarà per assolida la pendent si s’entrega el dossier amb totes les activitats correctament contestades i s’aproven les dues primeres avaluacions del curs actual.
Si un/a alumne no aprova alguna o ninguna de les avaluacions marcades o no entrega el dossier, anirà directament a l’EXAMEN del 26 d’abril: per poder realitzar-lo, també serà obligatori entregar el dossier amb totes les activitats correctament elaborades.


Per a la recuperació de la pendent Història del Món Contemporani, la professora Na Belén Porcar indicarà a l’alumnat com recuperar la matèria.


El Departament

Concha Bel

Entregada a la docència

Concepción Bel

Concepción Bel

Professora de l'Ies Penyagolosa
Jubilada  2013
Concha, igual que la seva germana que anteriorment ens va deixar , Pilar, van lliurar la seva vida a la docència en diferents centres de Castelló. Llicenciades en Matemàtiques en la Universitat de Saragossa, perquè els seus orígens se circumscriuen a terres aragoneses, van exercir com a professores en els instituts Penyagolosa de la capital de la Plana.

Concha va ser professora en aquest últim institut coincidint durant diversos anys amb l'ara president de la Diputació, José Martí, com a director. Martí, encara compungit per la fatal notícia, ha volgut dedicar-li unes paraules de record: “He viscut el tema molt de prop i és un tragèdia. Concha, igual que Pilar, que també va exercir en el Penyagolosa, i Carmen, que exercia en el Ribalta, era una grandíssima professional”.

Prossegueix José Martí de la següent forma a l'hora de parlar de la professora recentment morta a Xert: “Era una persona lliurada a la seva labor, vivint molt intensament la seva funció com a professora. Podies confiar en elles perquè eren rectes, disciplinades i molt humanes; sempre portaven la idea d'ajudar als alumnes tant en el camp de les matemàtiques com en el de la condició humana”. Admet José Martí estar “molt dolgut” igual que tots els que van tenir tracte amb Concha Bel per aquest tràgic final: “Només puc parlar bé d'elles. Va ser un honor ser el seu director”.

Obituario de Concha Bel

María Teresa Calderón y Henri Bouché han dedicado también las siguientes líneas a la memoria de Concha Bel, en el que repasan la trayectoria de la célebre profesora del Instituto Penyagolosa de Castelló:

Víctima de un accidente de Tráfico ha fallecido Concha Bel Gil a los 69 años de edad, en las inmediaciones de Xert. Su hermana, Carmen, con importantes lesiones, va superando su estado crítico, excelentemente atendida en el Hospital General de Castellón.

Conchita fue compañera y amiga en las tareas docentes, primero, por los años 80, en el Instituto Ribalta, después en el Penyagolosa, durante más años.

Su familia, procedente de tierras aragonesas, acabó afincándose en Castelló, tras su paso por Forcall, donde el padre es aún recordado por su labor como veterinario.

Al igual que sus hermanas, Pilar y Carmen, se licenció en matemáticas en la Universidad de Zaragoza y, tras la correspondiente oposición, ejerció como profesora.

La trayectoria profesional de Concha Bel fue impecable, destacando, como han reconocido alumnos y compañeros, su marcado interés por la enseñanza y su indiscutible vocación y aptitudes para el desempeño de su función.

Se dedicó plena y satisfactoriamente a las tareas encomendadas con ejemplar modestia que, según sus compañeros de Departamento, fue una de sus más destacadas virtudes, junto a la disponibilidad para cualquier tarea que afectara al centro o al alumnado.

Su carácter afable y abierto le granjearon la estima y el aprecio de todos cuantos la trataron.

Descansa en paz, Conchita. Tu entrañable recuerdo permanecerá en nosotros como guía del buen hacer y como ejemplo de responsabilidad personal y social.

Informació obtinguda del diari Periódico Mediterraneo Castelló

Enllaç

Instruccions repartició llibres 22-23 1r ESO i 3r ESO

USUARIS DEL BANC DE LLIBRES

INSTRUCCIONS REFERENTS AL REPARTIMENT DELS LOTS DE LLIBRES

CURS 2022/2023

1r ESO i 3r ESO

El professor/a responsable de cada assignatura entregarà el llibre a l'alumne/a. L'alumne/a signarà un full de control perquè quede constància que ha rebut l'exemplar.
És fonamental que l'alumne/a indique en el segell del llibre les seues dades personals.
En cas que el llibre presente alguna deficiència, l'alumne/a l'ha de comunicar al professor/a per tal que aquest/a la indique en el full de control.
Els recordem la importància de folrar els llibres i observar la resta de condicions establertes a les normes del banc de llibres.

NORMES D'UTILITZACIÓ i CONSERVACIÓ DELS LLIBRES


Els llibres de text corresponents al projecte del Banc de Llibres són propietat del Banc de Llibres. Les famílies els reben com a préstec i tenen l'obligació de tornar-los en finalitzar el curs o en el moment que l'alumne cause baixa en el centre.
Per al correcte ús del llibres han de tenir-se en compte les següents
normes:
● Cada llibre de text està identificat amb un segell, on queda constància del curs, grup, nom i cognoms de l'alumne a qui ha estat assignat.
● Tots els llibres s'han de folrar per preservar la seva conservació. Caldrà utilitzar fundes de plàstic transparent amb solapes adhesives.
● Els llibres poden ser subratllats amb llapis de manera que es puguen esborrar amb facilitat. No està permès fer servir un altre tipus de material (bolígraf, retolador, marcadors, etc.). En cas de necessitar fer anotacions al marge, es recomana fer servir post-it.
● En acabar el curs, abans de tornar el llibre, l'alumne ha d'esborrar totes les marques que haja fet amb llapis.
● Es considera mal ús o deteriorament del llibre de text:
     - Escriure al llibre les solucions de les activitats.
     - Escriure paraules i missatges en qualsevol format.
     - Fer dibuixos o posar adhesius.
     - Doblar les fulles per marcar els temes.
     - Embrutar les pàgines amb qualsevol producte
     - Trencar, arrugar o mullar qualsevol full del llibre.

Instruccions repartició llibres 22-23 2n ESO i 4t ESO

USUARIS DEL BANC DE LLIBRES

INSTRUCCIONS REFERENTS AL REPARTIMENT DELS LOTS DE LLIBRES

CURS 2022/2023

2n ESO i 4t ESO

● La distribució dels lots de llibres es realitzarà directament als alumnes el dimarts 13 de setembre, després de la reunió amb el tutor/-a.
La Comissió del Banc de Llibres entregarà el lot de llibres a l'alumne/a. L'alumne/a signarà un full de control perquè quede constància que ha rebut el lot.
És fonamental que l'alumne/a indique en el segell del llibre les seues
dades personals.
En cas que el llibre presente alguna deficiència, l'alumne/a l'ha de
comunicar a la comissió del Banc de Llibres per tal que aquesta la
indique en el full de control.
Els recordem la importància de folrar els llibres i observar la resta de
condicions establertes a les normes del Banc de Llibres.

NORMES D'UTILITZACIÓ i CONSERVACIÓ DELS LLIBRES


Els llibres de text corresponents al projecte del Banc de Llibres són propietat del Banc de Llibres. Les famílies els reben com a préstec i tenen l'obligació de tornar-los en finalitzar el curs o en el moment que l'alumne cause baixa en el centre.
Per al correcte ús del llibres han de tenir-se en compte les següents normes:
Cada llibre de text està identificat amb un segell, on queda constància
del curs, grup, nom i cognoms de l'alumne a qui ha estat assignat.
Tots els llibres s'han de folrar per preservar la seva conservació. Caldrà
utilitzar fundes de plàstic transparent amb solapes adhesives.
Els llibres poden ser subratllats amb llapis de manera que es puguen borrar amb facilitat. No està permés fer servir un altre tipus de material (bolígraf, retolador, marcadors, etc.). En cas de necessitar fer anotacions al marge, es recomana fer servir post-it.
En acabar el curs, abans de tornar el llibre, l'alumne ha d'esborrar totes les marques que haja fet amb llapis.
Es considera mal ús o deteriorament del llibre de text:
   - Escriure al llibre les solucions de les activitats.
   - Escriure paraules i missatges en qualsevol format.
   - Fer dibuixos o posar adhesius.
   - Doblar les fulles per marcar els temes.
   - Embrutar les pàgines amb qualsevol producte
   - Trencar, arrugar o mullar qualsevol full del llibre.