INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR L'INGRÉS EN EL BANC DE LLIBRES DE L’IES PENYAGOLOSA PER AL CURS 2022/2023

Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres en el curs 2022-2023 per part de les FAMÍLIES, de l'alumnat que vulgui participar per primera vegada.

Podran sol·licitar-ho les persones responsables legals de l'alumnat que NO participava en el Programa de Banc de Llibres en el curs 2021-2022

L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2021-2022 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2022-2023, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia. Aquesta renúncia no els eximirà de l'obligació de retornar els llibres deixats en règim de préstec.

Tramitació

1- Emplenar la SOL·LICITUD  de forma telemàtica en aquest enllaç, imprimir-la i SIGNAR-LA.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

2- Enviar la sol·licitud emplenada i signada al correu: bancdellibres@iespenyagolosa.es

En ASSUMPTE cal indicar:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE i GRUP AL QUAL PERTANY EN EL CURS 21/22

Per exemple: CARLOS, SUÁREZ GARCÍA- 1ESOA _ SOL·LICITA ADMISSIÓ 

3- Fer l’entrega del  lot complet de llibres. Les sol·licituds rebudes al correu electrònic, rebran resposta a través del  mateix correu electrònic on se’ls  comunicarà  el dia i hora en que han d’acudir al centre per a realitzar l’entrega. 

 

Per a la seva informació, el lot complet de llibres consta de: