USUARIS DEL BANC DE LLIBRES

INSTRUCCIONS REFERENTS AL REPARTIMENT DELS LLIBRES DE TEXT

CURS 2021/2022

  • La distribució dels llibres de text es realitzarà directament als alumnes en classe.
  • El professor/a responsable de cada  assignatura entregarà el llibre a l'alumne/a. L'alumne/a signarà un full de control perquè quede constància que ha rebut l'exemplar.
  • És fonamental que l'alumne/a indique en el segell del llibre les seues dades personals.
  • En cas que el llibre presente alguna deficiència, l'alumne/a  l'ha de comunicar al professor/a per tal que aquest/a la indique en el full control.
  • Els recordem la importància de folrar els llibres i observar la resta de condicions establertes a les normes del banc de llibres.

RECORDEN LES NORMES D'ÚS I CONSERVACIÓ:

NORMES D'UTILITZACIÓ i CONSERVACIÓ DELS LLIBRES

Els llibres de text corresponents al projecte del Banc de Llibres són propietat del Banc de Llibres. Les famílies els reben com a préstec i tenen l'obligació de tornar-los en  finalitzar el curs o en el moment que l'alumne cause baixa en el centre.

Per al correcte ús del llibres han de tenir-se en compte les següents normes:

  • Cada llibre de text està identificat amb un segell, on queda constància  del curs, grup, nom i  cognoms de l'alumne a qui ha estat assignat.
  • Tots els llibres s'han de folrar  per preservar la seva conservació. Caldrà utilitzar fundes de plàstic transparent amb solapes adhesives.
  • Els llibres poden ser subratllats amb llapis de manera que es puguen borrar amb facilitat. No està permès fer servir un altre tipus de material (bolígraf, retolador, marcadors, etc.). En cas de necessitar fer anotacions al marge, es recomana fer servir post-it.
  • En acabar el curs, abans de tornar el llibre, l'alumne ha d'esborrar totes les marques que haja fet amb llapis.
  • Es considera mal ús o deteriorament del llibre de text:

- Escriure al llibre les solucions de les activitats.

- Escriure paraules i missatges en qualsevol format.

- Fer dibuixos o posar adhesius.

- Doblar les fulles per marcar els temes.

- Embrutar les pàgines amb qualsevol producte

- Trencar, arrugar o mullar qualsevol full del llibre.