Culture classes

El dimarts 28 d'abril es van efectuar les quatre sessions previstes de Culture Class impartides per un professor natiu de l'editorial Oxford.

El dimarts 27 de gener es van efectuar les dos primeres sessions previstes de Culture Class impartides por un professor natiu de l'editorial Burlington Books.

El dimarts 10 de decembre es van  efectuar les dos primeres sessions previstes de Culture Class impartides por un professor natiu de la editorial Burlington Books.