Aquelles famílies que aquest curs NO HAN PARTICIPAT EN EL PROGRAMA, però tenen previst sol·licitar-ho per al curs vinent, hauran de presentar una sol·licitud de forma telemàtica i fer entrega del LOT COMPLET DELS LLIBRES DE TEXT de les assignatures cursades. El lot només s’acceptarà si els llibres han estat conservats seguint les normes marcades pel banc de llibresLa Conselleria publica la convocatòria a final de curs, estiguen atents a aquesta web durant els mesos de maig i juny.

NORMES D’UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES

Els llibres de text corresponents al projecte del Banc de Llibres són propietat del Banc de Llibres. Les famílies els reben com a préstec i tenen l’obligació de tornar-los en finalitzar el curs o en el moment que l’alumne cause baixa en el centre.

Per al correcte ús del llibres han de tenir-se en compte les següents normes:

  1. Cada llibre de text està identificat amb un segell, on queda constància del curs, grup, nom i cognoms de l’alumne a qui ha estat assignat.

  2. Tots els llibres s’han de folrar per preservar la seva conservació. Caldrà utilitzar fundes de plàstic transparent amb solapes adhesives.

  3. Els llibres poden ser subratllats amb llapis de manera que es puguen borrar amb facilitat. No està permès fer servir un altre tipus de material (bolígraf, retolador, marcadors, etc.). En cas de necessitar fer anotacions al marge, es recomana fer servir post-it.

  4. En acabar el curs, abans de tornar el llibre, l’alumne ha d’esborrar totes les marques que haja fet amb llapis.

  5. Es considera mal ús o deteriorament del llibre de text:

– Escriure al llibre les solucions de les activitats.

– Escriure paraules i missatges en qualsevol format.

– Fer dibuixos o posar adhesius.

– Doblar les fulles per marcar els temes.

– Embrutar les pàgines amb qualsevol producte

– Trencar, arrugar o mullar qualsevol full del llibre.

El no compliment de les normes comportarà l’aplicació de l’article 10 de l’ordre del 13 de juny de 2016, en la qual s’estableix que:

El deteriorament dels materials per mala utilització o pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat”.