Nova adreça de correu electrònic

03010144@edu.gva.es serà l’adreça de correu de l’IES des de hui dilluns 24 de gener de 2022.
D’altra banda, les comunicacions dirigides a Secretaria hauran de fer-se arribar des de hui mateix a un compte específic: 03010144.secretaria@edu.gva.es

Proves homologades d’anglés i francés (A2)

Calendari

 • Presentació de sol·licituds d’inscripció (en Secretaria): del 17 al 21 de gener
 • Publicació de llistes provisionals d’admesos (en el tauler d’anuncis, enfront de Consergeria): 26 de gener
 • Reclamacions a les llistes provisionals d’admesos: 27, 28 i 31 de gener
 • Publicació de llistes definitives d’admesos (en el tauler d’anuncis, enfront de Consergeria): 1 de febrer
 • Realització de les proves homologades:
  • Anglés: dimecres, 9 de febrer a les 11:30h
  • Francés: dimarts, 15 de febrer a les 9:00h
 • Publicació de qualificacions provisionals (en el tauler d’anuncis, enfront de Consergeria): 2 de març
 • Reclamacions a les qualificacions provisionals (en Secretaria): 3, 4 i 7 de març
 • Publicació de qualificacions definitives (en el tauler d’anuncis, enfront de Consergeria): 8 de març

Aclariments

 • Podrà presentar-se a aquestes proves homologades d’idiomes l’alumnat matriculat en ESO, BATXILLERAT i FP que tinga 16 anys o que els complisca al llarg de l’any 2022. El model de sol·licitud d’inscripció estarà a la disposició de l’alumnat en la Secretaria del centre.
 • Els candidats definitivament admesos hauran d’acudir obligatòriament a totes i cadascuna de les proves amb el seu DNI original i amb la còpia de la sol·licitud d’inscripció registrada per la Secretaria del centre.
 • L’alumnat participant en les proves que definitivament les haja superades i que desitge obtindre el corresponent certificat de nivell bàsic A2 haurà d’acudir a la Secretaria del centre per a sol·licitar la seua expedició, que podrà estar subjecta al pagament de les taxes administratives establides.
 • L’alumnat pot consultar la Guia de la persona candidata 2021-2022 en el següent enllaç: https://bit.ly/3zQevNz

Butlletí 1ª avaluació

Els informem que divendres que ve 3 de desembre s’entregarà a l’alumnat el butlletí de notes de la 1ª avaluació. Des d’aquest mateix dia les notes podran consultar-se també a través de Webfamília.

Papereta per a les eleccions a Consell Escolar

Es recorda a les famílies que és possible votar no presencialment amb el sistema de doble sobre: s’introdueix la papereta en un sobre tancat i est, al seu torn, s’introdueix en un altre sobre, juntament amb la fotocòpia del DNI del votant i la seua signatura en la solapa del segon sobre.
Es pot entregar en l’horari habitual de secretaria, de 9.00 a 13.00, abans del dia de la votació.
Poden descarregar la papereta per al vot anticipat en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/17N4XCds_GhnCQyGHTg_e6NDVE6Cm2WTt/view?usp=sharing

Renovació del Consell Escolar

El pròxim 18 de novembre tindran lloc les eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar. Amb la finalitat d’organitzar el procediment elecció de les persones membres del Consell Escolar la Junta Electoral de l’IES Pedro Ibarra Ruiz ha aprovat el següent calendari d’actuacions:

 • Publicació dels censos electorals: 20 d’octubre de 2021.
 • Termini d’admissió de candidatures: Del 21 al 29 d’octubre de 2021.
 • Publicació de les llistes provisionals de candidats/es: 3 de novembre de 2021.
 • Reclamacions a les llistes provisionals de candidats/es: 4 i 5 de novembre de 2021.
 • Publicació llistes definitives de candidats/es: 9 de novembre de 2021.
 • Campanya electoral i propaganda: Del 21 d’octubre al 16 de novembre de 2021.
 • Jornada de reflexió (no podran realitzar-se actes de propaganda electoral): 17 de novembre.
 • ELECCIONS: 18 de novembre de 2021.

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a l’adreça del centre per correu certificat, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini. S’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior estarà signat per la persona votant en la solapa i contindrà la còpia del DNI, passaport o permís de conducció i un altre segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta del vot. Per a garantir la identitat de la persona votant la signatura de la solapa i el document d’identificació han de coincidir. Els vots rebuts una vegada finalitzat l’escrutini no seran tinguts en compte.

Poden trobar més informació en el següent enllaç:

https://ceice.gva.es/es/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Habilitació de Webfamilia

Fins a completar el procés d’habilitació d’ITACA Webfamilia, totes les comunicacions de l’IES es faran també a través d’aquesta pàgina web. Preguem que disculpen les molèsties i agraïm la seua paciència i la seua col·laboració.

Beques per a Batxillerat i Formació Professional

Fins dijous que ve 30 de setembre poden sol·licitar-se les beques i ajudes per a Batxillerat i Formació Professional. Tota la informació sobre el tràmit pot consultar-se en els següents enllaços:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html