Tres professores han realitzat una estada d’observació al Institut de Batxillerat Vaskivuoren Lukio, Vantäa, Finlàndia

Durant la setmana del 5 a l’11 de març, les nostres companyes Sunsi Estellés, coordinadora de l’ESO i professora de ràdio, Noelia Carrascosa, professora de música i Laia Rico, professora de valencià, han visitat el centre Vaskivuoren Lukio a Vaana, Finlàndia. Durant aquesta setmana han realitzat un Jobshadowing per conéixer de primera mà la filosofia educativa del centre finés, i les seues metodologies actives.

En la primera jornada al centre, les tres professores han visitat les instal·lacions i s’han reunit amb l’equip directiu. Una presa de contacte amb el projecte de centre i la filosofia educativa finesa.

El segon dia, han assistit a les classes de música (a la Big Bang, al cor, a les sessions teòriques…) i a diferents classes d’idiomes.

La tercera jornada s’ha nodrit de les visites als estudis de ràdio i televisió, l’aula d’art, l’estudi fotogràfic i les classes de física i química on el valor està en l’experimentació i la comprovació empírica d’allò aprés. A més, les nostres companyes s’han reunit amb la coordinadora d’alumnes qui els ha explicat el sistema d’estudi, la distribució d’horaris i l’atenció personalitzada que rep l’alumnat.

La quarta jornada ha estat marcada per la reunió amb l’orientadora de l’institut Vaskivuoren Lukio qui els ha informat que al centre hi ha, aproximadament, un 15% d’alumnes amb dislèxia. A més els ha explicat la manera de treballar amb ells i l’atenció que reben.

L’últim dia, l’institut ha celebrat una jornada de portes obertes en la qual els mateixos alumnes han sigut els encarregats d’informar i donar a conéixer el seu institut al futur alumnat.

Resum del Course about the Finnish Education system

El curs sobre el sistema educatiu finés ha durant 5 dies i s’han alternat les sessions teòriques i les observacions pràctiques en dos instituts finesos.

Al curs assistírem 38 persones de vàries nacionalitats: belgues, la majoria; espanyols, polonesos, 2 croates, 1 italià i una alemanya. Hi havia professorat de primària i de secundària i, molts d’ells, eren directors o formaven part de juntes directives. Em va agradar que alguns d’ells, per exemple els 3 professors que venien de Leon eren els directors de l’institut de secundària i dels dos col·legis que tenien adscrits que participaven en un projecte comú europeu.

El curs començà amb una jornada lúdica que va consistir en una visita guiada per la ciutat de Hèlsinki que va propiciar que els diferents components del curs ens coneguérem.

En la part teòrica del curs començàrem per fer un repàs al sistema educatiu finés que, especialment en l’educació primària gira al voltant de la idea “less is more” vista sempre positivament. Així menys hores de classe i més descansos significa més temps per a la reflexió; menys exàmens és més temps per aprendre; menys matèries equivalen a aprofundir més en les assignatures i, evidentment, menys estudiants per aula permet una atenció més individualitzada.

Respecte a l’educació secundària no hi ha grans diferències en el plantejament. El que més impressiona és la importància que li donen a l’educació, per a ells el millor que té el seu país són les persones i per això educar-les bé és una prioritat. A més a més els directors dels centres escolars tenen molta responsabilitat i sobre ells recau tota la gestió del centre, tant econòmica com administrativa i especialment la gestió pedagògica ja que són ells els que decideixen quina metodologia es durà a terme i trien els professorat que millor s’adeqüe al seu mètode.

Molt relacionat amb aquesta idea giraren les altres conferències on els ponents eren directors de centres educatius o professors. Una d’elles tractà sobre lideratge pedagògic, entrenament i innovació. Per a ells «El lideratge pedagògic consisteix a donar suport i liderar l’ensenyament i l’aprenentatge». Així es dona molta importància a les noves metodologies educatives i les innovacions tecnològiques però sempre amb el suport de tota la comunitat educativa i del professorat que té reunions periòdiques per intercanviar opinions.

Altre dels temes que els preocupa especialment és la introducció de la pedagogia positiva (see the good) per ajudar els estudiants a trobar les seues fortaleses. Hem parlat de com l’expressió de sentiments positius (somriure, preguntar a l’alumnat com es sent, etc.) ajuda a crear un clima favorable i fa que l’alumnat puga trobar les seues fortaleses i habilitats, cal sempre veure les coses positives que fan els alumnes i encoratjar-los.

La part més pràctica del curs ha estat la visita a 2 instituts i la xarrada col·loqui que ens donaren els seus directors. La primera era una escola que tenia alumnat amb necessitats educatives (Kaitaan koolu). Allí ens ha rebut la directora amb un gosset als braços, posteriorment ens ha explicat que el treball amb animals forma part del seu currículum ja que ajuda els alumnes a tranquil·litzar-se i tindre llaços afectius. L’escola té cavalls i alguns gossos. Els alumnes tenien entre 12 i 16 anys, hi ha alumnes amb discapacitats i d’altres que no han assolit les competències lingüístiques per estar a una upper school (molts d’ells per ser immigrants i no conéixer la llengua finesa correctament). La filosofia de l’escola és positivista, sempre es diuen les coses positives i no les negatives i intenten que l’alumnat tinga ganes d’anar a l’escola.

Després de la conferència, per grups visitàrem l’escola acompanyats d’un parell d’alumnes. Una cosa que ens cridà l’atenció fou la quantitat d’espais interiors que hi havia als corredors amb sofàs, tauletes i coixins perquè

els alumnes estigueren llegint o jugant. Visitàrem diverses classes i ens adonàrem que no hi ha gran diferència entre els seus alumnes i els nostres, la majoria d’ells estaven mirant el mòbil a classe però allí els professors no els deien res.

L’altra escola que hem visitat és l’Upper Secondary School de Leppavaara, amb alumnat de 16 a 19 anys, allí ens ha rebut el director i ens ha explicat com és el funcionament d’una upper secondary school que equival al nostre batxillerat però que és de 3 anys. A diferència del nostre institut, este que només tenia 400 estudiants, disposava de 2 orientadors, una psicòloga que anava 2 dies a la setmana, a l’igual que la infermera i un treballador social.

Hem assistit a algunes classes i hem pogut comprovar que s’utilitza molt la tecnologia, l’alumnat tenia llibres electrònics i el professorat sempre tenia el seu ordinador connectat a la pantalla, ja que les classes eren de matèria. S’utilitza també una espècie de retroprojector en lloc de la pissarra. La disposició de les classes també era curiosa, depenent de les matèries o bé s’utilitzaven taules mòbils que es podien unir per formar grups, o bé hi havien 3 fileres amb taules baixetes i 2 o 3 més amb taules altes que feien que la classe semblara un amfiteatre i permetia que el professorat veiera tot l’alumnat. El director comenta que s’estaven plantejant situar la taula gran del professorat darrere per poder controlar què miren els alumnes als seus portàtils.

Tot el centre disposava també d’amplis espais on es podia descansar, jugar (futbolins, escacs, piano, bicicletes estàtiques…) ja que la vida i l’esplai es fa de portes endins per l’oratge que tenen.

Les meues impressions han estat molt positives en alguns aspectes, per exemple la importància que li donen a l’educació que fa que només existisca l’educció pública ja que tot l’alumnat ha de tindre les mateixes oportunitats. La gratuïtat, per tant, de tota l’educació obligatòria que en l’actualitat inclou el batxillerat, tampoc no es paguen els llibres, el menjador escolar, el transport…

També és molt interessant la idea que tot el món ha de tindre les mateixes oportunitats i cal ajudar els alumnes que tenen necessitats educatives (segons ells més del 30% ja que s’inclouen els alumnes que tenen dislèxia o discalculia), per aconseguir-ho hi ha molts professors de recolzament.

La divisió dels estudis en general i vocacional (semblant al nostre batxillerat i mòduls formatius) fa que la majoria de l’alumnat aconseguisca una titulació i s’incorpore a la vida universitària o laboral.

Per altra banda hi ha coses que no m’han semblat tan positives com són els 5 canvis d’horari que tenen cada curs escolar que no permet aprofundir en la majoria de les assignatures. També he tingut la impressió que se li dona poca importància a les humanitats i que per a l’alumnat el canvi d’un nivell a altre ha de ser complicat ja que passen de nivell on no hi ha exàmens ni notes a un nivell on ja les notes són importants i s’han de preparar per a un examen nacional per entrar a la universitat.

Nova mobilitat europea del nostre KA101 Talent-ED a Bolognia, Itàlia

DIVERSITY IN THE CLASSROOM

Nova mobilitat europea del nostre KA101 Talent-ED a Bolognia, Itàlia


La setmana del 28 de febrer al 4 de març, la nostra orientadora va assistir al curs titulat “Diversity in the classroom”, el qual es va realitzar a Bolonya i en el qual van participar 14 professors de diferents parts d’Europa (Grècia, Hongria, Alemanya, França, Portugal i Espanya).

El curs es va desenvolupar de forma molt pràctica, mitjançant dinàmiques de grup, vídeos i treballs cooperatius.
El fil conductor sempre va ser la diversitat a l’aula, diversitat que podem entendre com a diversitat cultural, de procedència, diversitat funcional, diversitat en la nostra manera de pensar etc…

Va començar amb una introducció al concepte de diversitat. Què significa i com de rellevant és per als professors? Treballem sobre el concepte reflexionant com la diversitat ens identifica, ens fa únics, ens dona valor i ens enriqueix.
El concepte de diversitat enllaça amb el concepte de cultura, com la cultura ens fa diversos i com la identitat pot referir-se a aspectes individuals, però també culturals. Quan coneixem a una persona, de manera inconscient parem atenció a una sèrie de paràmetres que fan que tinguem una idea de quin és la seua cultura i la seua diversitat. No obstant això, ha sigut curiós experimentar que no tots ens fixem en els mateixos paràmetres ni donem la mateixa importància. Quins són els paràmetres que tu prioritzes? Sexe, gènere, raça, origen, idioma, condició sexual, color de pèl, religió…?

El curs va avançar cap als termes “estereotips i discriminació” i les estratègies que necessitem com a docents per a fer-los front. El més interessant ha sigut la reflexió que la nostra percepció (creences) ens porta a crear estereotips, prejudicis i finalment a la discriminació. Especialment interessants van ser les aportacions realitzades per l’escriptora Chimamanda Ngozi que resumia la seua exposició amb la següent frase “Show a people as one thing -as only one thing- over and over and that is what they become”.

Realitzada ja l’exposició teòrica, els últims dies de curs es van dedicar a la realització de dinàmiques de grup que afavoreixen la inclusió, la tolerància i el respecte a la diversitat. En definitiva, podem dir que ha sigut un curs molt útil per a la reflexió i del qual hem aprés noves activitats i reflexions que podran ser traslladades a l’aula.

WE GO GREEN 4th DAY

WE GO GREEN 4th DAY

Make a splash!


Avui, els i les Greenies  hem passejat per l’Horta analitzant la sostenibilitat d’aquest sistema agrícola amb el tipus d’irrigació, d’habitatge tradicional i la nova llum solar dels fanals de les carreteres. Per entendre-ho millor hem visitat el Museu Agrònom de Vera on l’ajuntament d’Alboraia ens ha obsequiat amb orxata i fartons.

Més tard,hem sembrat les llavors que reberem del Botànic  a l’hort de l’IES i les idees sostenibles a la ment.

Per la vesprada, hem disfrutat de la nostra platja  revivint jocs tradicionals …i ens hem acomiadat en el sopar amb gran tristesa però amb la il·lusió de tornar a vore’ns prompte a Croàcia.

Hoy, las y los Greenies hemos paseado por l’Horta analizando la sostenibilidad de este sistema agrícola con el tipo de irrigación, vivienda tradicional y la nueva luz solar de las farolas de las carreteras. Para entenderlo mejor hemos visitado el Museo Agrónomo de Vera donde el ayuntamiento de Alboraya nos ha obsequiado con horchata y fartons.

Más tarde, hemos sembrado las semillas que recibimos del Botànic en el huerto del IES y las ideas sostenibles en la mente.

Por la tarde, hemos disfrutado de nuestra playa reviviendo juegos tradicionales …y nos hemos despedido en la cena con gran tristeza pero con la ilusión de volver a vernos pronto en Croacia.


WE GO GREEN 3rd DAY

WE GO GREEN 3rd DAY

Make a splash!


Els i les Greenies s’hem submergit ,avui, en la problemática de l’aigua dolça, mitjançant   la visita a   reserva natural de l’albufera, anomenada el Tancat de la Pipa. On  hem pogut fer una observació d’aus i una recerca de les dificultats per la sostenibilitat d’aquest llac,

A la tornada i a l’Aula Verda del IES hem dinat una paella, introduint als Companys europeus en el nostre menjar típic.

Després, unes clases de surf a la platja de la patacona.

Los y las Greenies se han sumergido,hoy, en la problemática del agua dulce, mediante la visita a la reserva natural de la albufera, llamada el Tancat de la Pipa. Donde hemos podido hacer una observación de aves y una búsqueda de las dificultades para la sostenibilidad de este lago.

En la vuelta, y en el Aula Verde del IES, hemos comido una paella, introduciendo a los Compañeros europeos en nuestra comida típica.

Después, unas clases de surf en la playa de la patacona.


WE GO GREEN 2n DAY

WE GO GREEN 2n DAY

We Go Green: Make a splash. Second day.

8 de març de 2022


Avui, els Greenies hem estat molt actius. Primer hem tractat la reivindicació ciutadana que va aconseguir canviar els plans dels governants i convertir el llit del Túria en un espai verd. L’alumnat ha omplert un kahoot després de visionar un documental. Després, al Botànic, hem après a fer paper reciclat i entendre la importancia de la vegetació per a la vida. Hem rebut llavors de diferents espècies que plantarem a l’hort de l’IES.

I ara la part més lúdica, un 8 de març no pot faltar anar a la mascletà i amb mascareta lila per reivindicar el día de la dona!. Així, estant al centre, semblava adient fer  un “Treasure Hunt”per caçar amb la càmera els monuments més importants de Valencia: l’església de san Nicolas (la capella sixtina valenciana), les torres de Serrans, el mercat central , la llotja, el Micalet…

Hoy, los Greenies hemos estado muy activos. Primero hemos tratado la reivindicación ciudadana que consiguió cambiar los planes de los gobernantes y convertir el lecho del Turia en un espacio verde. El alumnado ha llenado un kahoot después de visionar un documental. Después, en el Botánico, hemos aprendido a elaborar papel reciclado y entender la importancia de la vegetación para la vida. Hemos recibido semillas de diferentes especies que plantaremos en el huerto del IES.

Y ahora la parte más lúdica, un 8 de marzo no puede faltar ir a la mascletá y con mascarilla lila para reivindicar el día de la mujer trabajadora!. Así, estando en el centro, parecía adecuado hacer un “Treasure Hunt” para cazar con la cámara los monumentos más importantes de Valencia: la iglesia de san Nicolás (la capilla sixtina valenciana), las torres de Serrans, el mercado central , la lonja, el Micalet…


WELCOME GREENIES:Make a splash

WELCOME GREENIES


Els greenies , per fi, hem pogut reunir-se de forma presencial per treballar la sostenibilitat de l’aigua dolça  i les accions que hem pres als nostres IES per evitar el malbaratament d’un be tan preuat.

L’alcalde d’Alboraia ha donat la benvinguda als nostres companys i després hem fet diverses activitats de coneixença. Finalment cada centre ha presentat el treball d’estalvi d’aigua al seu IES.

Volem felicitar als nostres greenies de Alemanya, Noruega, Eslovenia, Croacia, República Txeca i Espanya per la seua dedicació i treball.

Los greenies , por fin, hemos podido reunirnos de forma presencial para trabajar la sostenibilidad del agua dulce y las acciones que hemos tomado a nuestros IES para evitar el derroche de un bien tan preciado.

El alcalde de Alboraya ha dado la bienvenida a nuestros compañeros y después hemos hecho varias actividades de presentación. Finalmente cada centro ha presentado el trabajo de ahorro de agua en su IES.

Queremos felicitar a nuestros greenies de Alemania, Noruega, Eslovenia, Croacia, República Checa y España por su dedicación y trabajo


WE GO GREEN, AGAIN

WE GO GREEN, AGAIN://

NEXT WEEK ONE OF THE EUROPEAN PROJECTS OF IES LA PATACONA TAKES OFF

LA SEMANA PRÓXIMA DESPEGAMOS CON UNO DE LOS PROYECTOS EUROPEOS DEL IES LA PATACONA

WE GO GREEN, un proyecto europeo centrado en el cuidado de nuestro planeta.
Bienvenidos Croacia, República Checa, Alemania, Noruega y Eslovenia.
Estamos trabajando mucho, alumnado y profesorado para que compartamos juntos nuestros proyectos de ahorro energético y para que nos conozcáis de cerca….
Somos el primer centro que acoge en los intercambios que vamos a llevar a cabo y queremos que os sintáis como en vuestra casa.

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS

LA SEMANA PRÓXIMA DESPEGAMOS CON UNO DE LOS PROYECTOS EUROPEOS DEL IES LA PATACONA

WE GO GREEN, un projecte europeu centrat en la cura del nostre planeta.
Benvinguts Croàcia, República Txeca, Alemanya, Noruega i Eslovènia.
Estem treballant molt, alumnat i professorat perquè compartim junts els nostres projectes d’estalvi energètic i perquè ens conegueu de més a prop….
Som el primer centre que acull en els intercanvis que durem a terme i volem que us sentiu com a la vostra casa.

BIENVINGUTS I BENVINGUDES

Interaction: Talk to Me! I’m Here: last day.

Nuestros interactors empezaron la jornada del viernes 17 con el taller de Lost in Translation y luego trasladaron sus reflexiones en Twinspace. Nos visitó el Ayuntamiento de Alboraya para ver nuestro proyecto mientras que todos los participantes se coordinaban para realizar juntos el producto final que os mostramos a continuación:

Finalmente, acabamos la semana con la entrega de diplomas y la despedida. ¡Ha sido una semana intensa, llena de emociones y de aprendizaje! ¡No podríamos estar más satisfech@s con el resultado!
#Erasmus+Interaction #Erasmus+ #medialiteracy #etwinning #twinspace #socialmedia #ErasmusPlus @sepie_gob @ErasmusPlusSEPIE

Interaction: Talk to Me! I’m Here day 4

IMG_2189Este jueves, 16 de diciembre, los interactors hemos recorrido el centro de Valencia en una divertida e intensa actividad: un “Cultural Scavenger Hunt” a través del cual profesorado y estudiantes, tanto
extranjeros como españoles, hemos descubierto interesantes rincones de la ciudad. Lugares como La Lonja, el CCCC, el Teatro Talia o numerosas muestras de arte urbano del Carmen han servido para recorrer el casco antiguo en una trepidante competición entre equipos formados por las diferentes nacionalidades. Nuestros interactors han aprendido a trabajar en equipo, a contrastrar la información, a interactuar con la gente de la zona y han descubierto numerosos lugares significativos históricos y culturales de la ciudad de València.


¡Enhorabuena a los ganadores!

#Erasmus+Interaction #Erasmus+ #medialiteracy #etwinning #twinspace #socialmedia #ErasmusPlus @sepie_gob @ErasmusPlusSEPIE

Moltes gràcies!