CONVOCATORIA DE PROVES D’ACCÉS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR – 2022

INSCRIPCIÓ:

 • Data: del 21 de març de 2022  al 30 de març de 2022
 • Lloc*:
  • Presencialment a la secretaria del centre de 9h a 13h.
  • Enviant la documentació al correu electrònic de secretaria*: 46014893.secretaria.edu.gva.es
 • Llistat provisional: 27 D’ABRIL DE 2022
 • Llistat definitiu: 5 de maig de 2022.
 • Lliurament documentació justificativa: del 21 de març al 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament.
 • El personal del centre atendrà els dubtes en horari de atenció de 9h a 13h al tel: 961206195.

*EN TOT CAS LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA HAURÀ D’ESTAR ADIENTMENT SIGNADA MANUAL O DIGITALMENT

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR:

 1. Sol·licitud d’inscripció. Més avall teniu els enllaços concrets als documents. No obstant podeu trobar-los amb més informació en:
 2. Fotocòpia DNI/NIE/PERMIS DE RESIDÈNCIA O VISAT D’ESTUDIS.
 3. Taxes pagades.
 4. Declaració responsable.
 5. IMPORTANT: Si se sol·licita exempció de la prova d’accés o millora de nota, (punts 2,3 o 4), caldrà adjuntar la documentació que justifica la situació, segons consta en la sol·licitud,  en les dates de presentació de la  instància.

*EN TOT CAS LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA HAURÀ D’ESTAR ADIENTMENT SIGNADA MANUAL O DIGITALMENT

EXAMEN:

 • Grau Mitjà: 23 i 24 de maig de 2022 (Matí)

 • Grau Superior: 23 i 24 de maig de 2022 (Vesprada)

RESULTATS:

 • Provisionals: 31 de maig

 • Definitius: fins l1 de juliol

 • Lliurament de certificats de la prova: del 3 al 4 de juliol de 2022

IMPRESOS:

TOTA LA INFORMACIÓ D’ACCÉS A CICLES A LA PÀGINA DE CONSELLERIA:

ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2022

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE CICLES FORMATIUS A LA PÀGINA DE CONSELLERIA:

WEB DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA G.V.