Lluís Maestre

Director

Alexandra Torres

Vicedirectora

David Ginestal

Cap d'estudis

David Gil

Secretari