Lluís Maestre

Director

Alexandra Torres

Vicedirectora

Vanesa Vidal

Cap d'estudis FP

Rosana Domene

Cap d'estudis

David Gil

Secretari