4t ESO Opció ensenyaments acadèmics Batxillerat Ciències Socials i Humanístic

4ºESO OPCIÓ ENSENYAMENTS ACADÈMICS BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS (32 h setmanals)

CARÀCTER

ASSIGNATURA

OBSERVACIONS
 

Obligatòries

4 TRONCALS GENERALS Geografia i Història (3h)

 

Llengua Castellana i Literatura (3h)
Inglés (3h)

 

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics (4h)
2 TRONCALS D’OPCIÓ Economia (3h)
Llatí (3h)
1 ESPECÍFICA Educació Física (2h)

 

Lliure Configuració Autonòmica  Valencià Llengua i Literatura (3h)

 

Tutoria (1h)
Opcionals

 

Específica (Triar una) Religió/Valors Ètics (1h)

 

Específiques d’opció bloc A(Triar una ) Filosofia (3h)
Cultura Clàssica (3h)
Francés (3h)
Educació Plástivca Visula i Audiovisual (3h)
Música (3h)
IAEE (3h)
Tecnologia (3h)
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 3h
Lliure Configuració Autonòmica (Triar una) Competència Comunicativa Oral en anglés (3h)
Taller de reforç de matemàtiques. (3h)
Taller de reforç de castellà. (3h)
Taller de reforç de valencià. (3h)
Projecte interdisciplinari (3h)

OPTATIVES OFERIDES:

 • TIC.
 • Francés. Per al que us agraden les llengües aquesta assignatura et permet descobrir la llengua francesa.
 • Projectes interdisciplinaris. Optativa de treball per projectes en el qual han de participar dos departaments com a mínim. Actualment hi ha un projecte en marxa per a modernitzar la biblioteca, en la qual participen els departaments de dibuix i castellà.
 • Iniciativa a l’Activitat Emprenedora i Empresarial. IAEE. L’assignatura acostarà a l’alumnat a explorar la seua capacitat d’iniciativa. Conéixer les empreses per dins. Ajudar a casa a l’estalvi, millorar la seua comprensió sobre els bancs i també el seu comportament com a consumidor.
 • Competència Comunicativa oral en anglés. L’optativa Competència comunicativa oral en anglés et dona l’oportunitat d’assistir a classes d’anglés diferents a les que has tingut fins ara , on ens oblidarem‘’de gramàtica, llistats de vocabulari i lectura de llibres i textos per a de dicarnos a treballar quasi en exclusiva les destreses de Speaking i Listening.
 • Cultura Clàssica
 • Filosofia.
 • Educació Plàstica Visual i Àudio Visual
 • Tecnologia.
 • Taller de reforç de matemàtiques.
 • Taller de reforç de castellà.
 • Taller de reforç de valencià.