Convalidacions d’ESO, Batxillerat i nivell B1 de Valencià i Exempcions d’ESO i Batxillerat

Exempcions i convalidacions d’ESO i Barxillerat:

Per a l’alumnat que cursa ensenyaments professionals de música i dansa o que acredite tindre la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit de la Comunitat Valenciana.

Enllaç Conselleria d’Educació

Sol·licitud de convalidació del nivell B1 de valencià.

Enllaç pàgina web Generalitat Valenciana

IMPRÉS SOL·LICITUD

La sol·licitud cal presentar-la en la  OFICINA DE REGISTRE d’Alcoi:

– C/ Sant Llorenç, 6. (OFICINA PROP)