Física i Química

Professors i nivells:

  • Elisa Sahuquillo Oviedo: Cap de departament, 2 ESO, 3 ESO, 1 Bat i 2 Bat
  • Carolina López:
  • Anna Micó Tormos: 2 ESO, 4 ESO, 1 Bat i 2 Bat
  • Celia F. Sempere Pérez: 3 ESO, 4 ESO, 1 Bat i 2 Bat
  • José Alberto Agulló: 1 Bat, 2 Bat i Batxillerat nocturn