ESO

Es tracta d’una escolarització obligatòria dels 12 als 16 anys. Són 4 cursos:

El 4º curs ajuda a definir l’itinerari futur: modalitat de batxillerat. cicles formatius o món del treball.

Programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR)

Aquest programa ha estat dissenyat per als alumnes amb dificultats acadèmiques que mostren interès en obtenir el graduat de secundària. Els requeriments són:

  • Estar cursant 4t ESO.
  • Haver cursat 3r ESO per segona vegada.
  • Estar en 3r ESO i tenir 17 anys o complir-los aquell any.

Els àmbits del curs són:

  • Àmbit de caràcter lingüístic i social.
  • Àmbit de caràcter científic i matemàtic.
  • Àmbit de llengües estrangeres