Cicle Formatiu de Grau Superior Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat

Informació general

 • Cicle LOE de 2000 hores amb 120 crèdits europeus (ECTS).
 • Nivell 5b de la Classificació Internacional Normalitzada de l’ Educació (CINE5b).
 • Nivell 5 del Marc Europeu de qualificacions (EQF, European Qualifications
  Framework).
 • També s’obté amb aquest cicle el certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos
  Laborals, Nivell Bàsic.

INFORMACIÓ GENERAL CONSELLERIA

Quines opcions laborals tinc?

Analista de laboratoris de titularitat pública o privada. Analista de laboratori químic. Analista de laboratori microbiològic. Analista de laboratori de materials. Analista de laboratori d’indústries agroalimentàries. Analista de laboratori d’indústries transformadores. Analista de centres de formació, investigació i desenrotllament. Analista microbiològic d’indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques. Analista microbiològic d’aigües potables i residuals. Analistes de control microbiològic de la indústria farmacèutica. Analista de matèries primeres i acabats. Tècnic de laboratori de química industrial. Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses. Tècnic d’assajos de productes de fabricació mecànica. Tècnic d’assajos de materials de construcció.

Les Qualificacions Professionals del Cicle de Grau Superior de Laboratori
d’Anàlisi i de Control de Qualitat són tres:

 • Assajos Microbiològics i Biotecnològics(QUI020_3), que comprèn les següents unitats decompetència:
   • UC0052_3:Organitzar i gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
   • UC0053_3:Organitzar el pla de mostratge i realitzar la presa de mostres.
   • UC0054_3:Realitzar assajos microbiològics, informant dels resultats.
   • UC0055_3:Realitzar assajos biotecnològics, informant dels resultats.

 

 • Assajos Físics i Fisicoquímics(QUI021_3),que comprèn les següents unitats de competència:
   • UC0052_3:Organitzar i gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
   • UC0053_3:Organitzar el pla de mostratge i realitzar la presa de mostres.
   • UC0056_3:Realitzar els assajos físics, avaluant i informant dels resultats.
   • UC0057_3:Realitzar els assajos fisicoquímics, avaluant i informant dels resultats.

 

 • Anàlisis Químiques(QUI117_3).Comprén les següents unitats de competència:
   • UC0052_3:Organitzar i gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
   • UC0053_3:Organitzar el pla de mostratge i realitzar la presa de mostres.
   • UC0342_3:Aplicar tècniques instrumentals per a l’anàlisi químic, avaluant i informant dels resultats.
   • UC0341_3:Realitzar anàlisi per mètodes químics, avaluant i informant dels resultats.

FP Dual

El programa de Formació Professional dual es caracteritza per un innovador mètode d’aprenentatge que combina la formació que s’impartix als centres educatius, amb la formació més pràctica que reben els alumnes a les empreses.

Els alumnes que cursen el cicle formatiu d’Anàlisi i Control de Qualitat tenen l’opció de matricular-se en FPdual. En aquesta modalitat es realitzaran en l’empresa 400 hores corresponents a laFPdual i 400 hores de FCT.

Les hores de FPdual en empreses es realitzaran fora de l’horari lectiu i l’alumne tindrà alta en l’empresa en categoria de becari. Aquestes hores, a diferència de les pràctiques de FCT, seran remunerades per compte de l’empresa.

Les pràctiques corresponents d’FP dual es començaran en el primer curs del cicle encara que no abans del segon trimestre i preferentment en períodes vacacionals,pasqua,juny, juliol…fins a completar les 400hores.

MÉS INFORMACIÓ

ERASMUS

L’IES Pare Vitòria disposa de la Carta Erasmus + d’Educació Superior per a alumnes de Formació Professional de Grau Superior de Laboratori d’anàlisis i Control de qualitat. Amb esta carta els nostres alumnes poden realitzar les pràctiques a diversos països europeus, combinant la formació en empreses amb l’estudi d’altre idioma.

El Departament de Cicles ofereix Beques Erasmus de mobilitat als alumnes de Grau Superior. Al mesos de gener-febrer s’inicia el període de sol·licitud per aquells alumnes que volen realitzar la FCT mitjançant el Programa Erasmus +.

MÉS INFORMACIÓ

PRÀCTIQUES FORMATIVES

A L’IES Pare Vitòria tenim com a prioritat la formació tècnica de l’alumnat perquè en un futur treballe en aquest sector amb tanta diversitat i eixides laborals.

El mòdul de FCT al cicle de grau Superior té una duració de 400 hores (uns 3 mesos).

L’IES Pare Vitòria té més de 100 empreses concertades a la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes realitzen les pràctiques formatives.

La plataforma on es controla el procés de FCT és SAOFCT

Els alumnes es que realitzen la FCT es registren en esta plataforma.

 

Mòduls professionals:

Els mòduls que s’impartixen a primer curs són:

Mòduls de1er

HT

HS

HP

HTE

Crèdits ECTS

0066. Anàlisis químiques

288

9

6

3

15

0069. Assajos fisicoquímics

160

5

3

2

9

0070. Assajos microbiològics

160

5

3

2

10

0065. Mostreig i preparació de mostra

160

5

3

2

13

0074. Formació i orientació laboral

96

3

5

CV0003. Anglès tècnic I

96

3

HT : Hores totals, HS : Hores setmanals; HP : Hores pràctiques; HTE : Hores teòriques

Els mòduls que s’impartixen a segon curs són:

 

Mòduls de 2n

HT

HS

HP

HTE

Crèdits ECTS

0067. Anàlisi instrumental

240

12

6

6

13

0068. Assajos físics

100

5

3

2

9

0071. Assajos biotecnològics

80

4

2

2

9

0072. Qualitat i seguretat al laboratori

80

4

2

2

6

0075. Empresa i iniciativa emprenedora

60

3

3

4

CV0004. Anglés Tècnic II

40

2

HT : Hores totals, HS : Hores setmanals; HP : Hores pràctiques; HTE : Hores teòriques

Després de superar estos mòduls es realitza:

Mòduls professionals finals

Hores totals

Crèdits ECTS

0076. FCT

400

22

0073. Projecte

40

5

Total Cicle:

2000

120

 

I una vegada finalitzat encara hi ha més…què puc fer?

Evidentment….treballar

En empreses o laboratoris on siga necessari realitzar assajos físics, fisicoquímics, anàlisis químiques i instrumental en matèries i productes orientats al control de qualitat i recerca, així com en aquells que calga realitzar proves microbiològiques i biotecnològiques en àrees ambientals o d’alimentació.

Borsa de treball

Els nostres alumnes titulats tenen un ampli camp d’eixides professionals, ja que estos cicles són genèrics i poden treballar en qualsevol camp relacionat amb la química: alimentari,farmacèutic,plàstics,materials, qualitat i seguretat,etc.

Al Departament de cicles formatius de química de l’IES Pare Vitòria disposem d’una borsa de treball per aquells alumnes titulats en el nostre centre. Un percentatge molt alt dels nostres alumnes titulats estan treballant actualment.

Seguir estudiant

Cursos d’especialització professional.

Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord a la normativa vigent.

Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.En la realització de Grau en Enginyeria Químicaen la Universitat Politècnica de València, seu Alcoi, els crèdits (ECTS) que convaliden són 31.5 dels 240que conté el grau.

Respecte a l’accés a la universitat, caldrà ajustar-se al que estableix la disposició transitòria única del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Si vols seguir estudiant en la universitat pot ser necessari la presentació a les proves d’accés a la universitat (PAU) per a millorar la teua nota d’admissió, pera la qual cosa hauràs de realitzar la part específica de les proves.

Podràs presentar-te a les proves sense tenir el cicle acabat (pendent d’avaluar FCT i projecte), però en el moment de la preinscripció als estudis universitaris hauràs de tenir ja el títol.

LES NOSTRE ALUMNES A TERRA VIVA (A PUNT)

REPORTATGE A À PUNT

( a partir del minut 9:45)

T’ESPEREM!!!!