Cicle Formatiu de Grau Mitjà Operacions de Laboratori

 

 

 

Informació general

  • Cicle LOE de 2000 hores
  • Nivell 3b de la Classificació Internacional Normalitzada de l’ Educació (CINE3b).

INFORMACIÓ GENERAL CONSELLERIA

 

Quines opcions laborals tinc?

Auxiliar, operador o tècnic de laboratoris de química, indústries químiques, indústries alimentàries, sector mediambiental, indústria transformadora, indústria farmacèutica, matèries primeres i producte acabat, control i recepció de matèries, centres de formació i investigació, control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotecnia, assajos de productes de fabricació mecànica i microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües. Operador de manteniment de servicis auxiliars, equipament i magatzem. Mostrejador i assajos de camp.

Les Qualificacions Professionals del Cicle de Grau Mitjà d’Operacions de Laboratori són:

a) Operacions de moviments i lliurament de productes en la indústria química(QUI475_2), que comprèn les següents unitats de competència:

• UC1534_2: Preparar àrees i instal·lacions auxiliars de logística en la indústria química.

• UC1535_2: Realitzar les operacions de càrrega, descàrrega, emmagatzematge i envasament de productes químics.

• UC1536_2: Realitzar el control a la recepció i expedició de productes químics.

• UC0048_2: Actuar sota normes de correcta fabricació, seguretat i mediambientals.

b) Operacions en instal·lacions d’energia i de serveis auxiliars(QUI110_2) (qualificació incompleta) :

• UC0321_2: operar màquines, equips i instal·lacions de producció i distribució d’energies i serveis auxiliars.

ERASMUS

L’IES Pare Vitòria disposa de la Carta Erasmus + d’Educació Superior per a l’alumnat de Formació Professional de Grau Superior de Laboratori d’Anàlisis i de Control de Qualitat. Amb esta carta els nostre alumnat pot realitzar les pràctiques a diversos països europeus, combinant la formació en empreses amb l’estudi d’altre
idioma.

El Departament de Cicles ofereix Beques Erasmus de mobilitat a l’ alumnat de Grau Superior. Al mesos de gener-febrer s’inicia el període de sol·licitud per aquell alumnat que volen realitzar la FCT mitjançant el Programa Erasmus +.

MÉS INFORMACIÓ

 

PRÀCTIQUES FORMATIVES

Al centre IES Pare Vitòria tenim com a prioritat la formació tècnica de l’alumnat perquè en un futur puga treballar en aquest sector amb tanta diversitat i eixides
laborals.

El mòdul de FCT al cicle de grau medi té una duració de 380 hores (uns 3 mesos).

L’IES Pare Vitòria té més de 100 empreses concertades a la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes realitzen les pràctiques formatives.
La plataforma on es controla el procés de FCT és SAOFCT

Els alumnes que realitzen la FCT es registren en esta plataforma.

Mòduls professionals:

Els mòduls que s’impartixen a primer curs són:

Mòduls de 1er

HT

HS

HP

HT

1249. Química aplicada (QAP)

256

8

4

4

1250. Mostreig i operacions unitàries de laboratori(MOU)

160

5

3

2

1251. Probes fisicoquímiques(PRF)

160

5

3

2

1253. Seguretat i organització al laboratori(SOL)

128

4

4

0116. Principis de manteniment electromagnètic(PME)

96

3

1258.Formació i orientació laboral(FOL)

96

3

CV0001. Anglès tècnic I

64

2

HT: Hores totals, HS: Hores setmanals; HP: Hores pràctiques; HT: Hores teòriques

Mòduls de 2n

HT

HS

HP

HT

1252. Servicis auxiliar al laboratori(SAL)

44

2

1254. Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica(TMB)

154

7

4

1255. Operacions d’anàlisi químic (OAQ)

176

8

4

1256. Assajos de materials(ASM)

131

6

3

3

1257. Emmagatzemament i distribució al laboratori(EDL)

45

2

2

1259. Empresa i iniciativa emprenedora(EIE)

66

3

CV0002. Anglès tècnic II

44

1260. FCT

380

Total Cicle:

2000

HT: Hores totals, HS: Hores setmanals; HP: Hores pràctiques; HT: Hores teòriques

I una vegada finalitzat encara hi ha més…què puc fer?

Evidentment….treballar

En empreses o laboratoris on siga necessari realitzar assajos físics, fisicoquímics, químics i microbiològics, i mantenir operatius els equips i instal·lacions auxiliars orientatsal control de qualitat.

Els principals sectors en què pot desenvolupar la seua activitat són:

    • En la indústria química, àrees de magatzem i laboratori de control de qualitat.
    • Altres indústries  que requereixen processos fisicoquímics, com són l’agroalimentària, farmacèutica, construcció, metal·lúrgica, mecànica, electrònica, tèxtil i la transformadora de plàstics i cautxú, entre d’altres.
    • Laboratoris en general, ja siguen  d’organismes públics o empreses privades.

Borsa de treball

Els nostres alumnes titulats tenen un ampli camp d’eixides professionals, ja que estos cicles són genèrics i poden treballar en qualsevol camp relacionat amb la química: alimentari,farmacèutic,plàstics,materials, qualitat i seguretat,etc.

Al Departament de cicles formatius de química de l’IES Pare Vitòria disposem d’una borsa de treball per aquells alumnes titulats en el nostre centre. Un percentatge molt alt dels nostres alumnes titulats estan treballant actualment.

 

Seguir estudiant

1. El títol de Tècnic en Operacions de Laboratori permet l’accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà, en les condicions d’admissió que s’estableixen.

2. El títol de Tècnic en Operacions de Laboratori permetrà accedir mitjançant prova o superació d’un curs específic en les condicions que s’estableixen en el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, a tots els cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional i altres cicles formatius en què coincideix la modalitat de batxillerat que facilita la connexió amb els cicles sol·licitats.

3. El títol de Tècnic en Operacions de Laboratori permetrà l’accés a qualsevol de les modalitats de batxillerat així com a les convalidacions de les matèries del Batxillerat que determine el Govern. A més, podrà obtindré el títol de Batxiller si supera les matèries comuns (d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i en l’article 34 del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol). Al moment de la publicació dels requisits per accedir a cicles formatius de grau superior, o bé de la mateixa família, o bé de famílies distintes, se us farà arribar la informació.

 

 

T’ESPEREM!!