Educació Física

Professors i nivells:

  • Enrique Ferre Martínez: Cap de departament, 3 ESO i 1 Bat
  • Alberto Botella Pla: 2 ESO, 3 PMAR, 4 ESO, PR 4 i 2 Bat
  • Ignacio Llorens Lledó: 1 ESO, 2 ESO i Batxillerat nocturn