Dept. Informàtica

El departament d’Informàtica està format per dos professors:

  • Ignacio Ferrero Bou, impartint els cursos 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 1r Bat i 2n Bat, amb els càrrecs de Cap de Departament i Coordinador TIC.

  • Óscar Llorens Montava, impartint els cursos 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i 1r Bat.

L’assignatura d’Informàtica és una optativa en tots els nivells educatius. Tots els grups es desdoblen en dues aules diferents. Cada aula està formada per 21 ordinadors, amb connexió a internet, i projector.

El temari és variat i interessant, on es veu: equips informàtics, sistemes operatius, ofimàtica, xarxes, edició d’àudio, vídeo i fotografia, programació amb blocs, programació per a dispositius mòbils, base de dades, seguretat, etc.