Dep. Arts Plàstiques

L’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual és una matèria del bloc d’assignatures opcionals de lliure configuració autonòmica per a primer ESO i com a obligatòria específica a 2n i 3r ESO, per a 4t ESO es un optativa específica d’opció. El Dibuix Artístic de Batxillerat és una matèria del bloc d’assignatures opcionals especifiques d’opció per a primer i segon de Batxillerat. El Dibuix Tècnic de Batxillerat és una assignatura troncal de modalitat.

DEPARTAMENT AMB LA SEVA CARREGA LECTIVA

 • 1r ESO: 4 grups (A, B,C, D); 2 hores setmanals.

 • 2n ESO: 4 grups (A, B,C, D); 2 hores setmanals.

 • 3r ESO: 4 grups (A, B,C, D); 2 hores setmanals.

 • 4t ESO: 4 grups (A, B,C, D); 2 hores setmanals.

 • 1r Batxillerat Dibuix Artístic (A, B i C); 3 hores setmanals.

 • 2n Batxillerat Dibuix Artístic (A, B i C); 4 hores setmanals.

 • 1r Batxillerat Dibuix Tècnic (B i C); 4 hores setmanals.

 • 2n Batxillerat Dibuix Tècnic (B i C); 4 hores setmanals.

El departament d’Arts plàstiques està format per la Cap del departament; Carmen Calero i Cristina Ripoll repartint-se els grups de les següents maneres:

 • 1r A, B, C, D: Carmen Calero

 • 2n A: Carmen Calero

 • 2n B, C, D: Cristina Ripoll

 • 3r A i B: Cristina Ripoll

 • 3r C i D: Carmen Calero

 • 4t A, B, C i D: Carmen Calero

 • 1r i 2n Batxillerat, Dibuix Artístic A, B i C: Carmen Calero

 • 1r i 2n Batxillerat, Dibuix Tècnic: B i C: Cristina Ripoll.

L’horari d’atenció a famílies és el següent:

-Carmen Calero: dimecres 13:15-14:10h.

-Cristina Ripoll: divendres 9:50-10.40

El departament ha desenvolupat la programació de les matèries atenent al Decret 87/2015 pel qual estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Per a realitzar la programació es té en compte les necessitats i característiques de l’alumnat, la sequencialització coherent dels continguts i l’educació en valors amb activitats per al 25 de novembre, Dia contra la violència de gènere, el 30 de gener DENIP, el 8 de març, dia de la dona…

És per això que el departament ha dissenyat el seu propi material didàctic adaptat a cada curs.

També realitzem projectes interdisciplinaris amb altres departaments.

 • Concurs decoració portes de Halloween amb el departament d’Angles.

 • Projecte Des-plastifica’t amb el departament d’Història i Biologia.

 • Assessorament i creació de vestuari i escenificació per a Arts escèniques.

 • Impressió 3D amb el departament de tecnologia.

A més d’aquestes activitats, és realitzaran altres que es proposen al llarg del curs per aquest departament o per altres o que els interessen als alumnes.