Equip directiu:

 • Director:
  • ANTONIO GONZÁLEZ PICORNELL
 • Vicedirectora:
  • TERESA BOTELLA
 • Caps d’estudis:
  • ANNA PASCUAL (matí)
  • MARIA DOMÉNECH (vesprada)
 • Secretària:
  • ANNA GISBERT DOMÉNECH
 • Vicerecretari:
  • LLUÍS VIDAL
 • Departament d’orientació:
  • RAFAEL BERENGUER