Segell eTWINNING

El nostre institut ha obtingut el segell d’ESCOLA ETWINNING, el qual atorga valor a la implicació de l’equip docent dins d’aquesta plataforma europea. Aquest segell implica el reconeixement de l’IES Pare Vitòria com a centre capdavanter en ús de ferramentes digitals, enfocaments creatius i innovadors i foment de pràctiques d’aprenentatge cooperatiu entre l’alumnat i el professorat.

Els alumnes de 1º ESO culminen el seu projecte eTwinning “Contemos un cuento”

Dentro de los proyectos y actividades de internacionalización del IES Pare Vitòria, los alumnos de 1º ESO culminaron su proyecto Etwinning “Contemos un cuento”.

El instituto sigue organizando actividades que pretenden ampliar los horizontes de los alumnos y, además, contribuir a la Internacionalización del centro. En esta ocasión han sido los alumnos de 1º ESO con su profesora Cristina Sánchez quienes han participado en un proyecto europeo con varios países (Italia, Portugal y España) que ha durado todo el curso escolar.

El proyecto, que se ha desarrollado en la plataforma etwinning, integra el aprendizaje de contenidos curriculares con el desarrollo de unas competencias claves, sirviéndose para ello de las nuevas tecnologías. Los alumnos han trabajado colaborativamente en el proyecto y han mejorado la competencia comunicativa y escrita en lengua española dado que la lengua vehicular del proyecto ha sido el español.

Descripción:

La finalidad de este proyecto es la co-creación cuentos en lengua española enteramente inventado por los estudiantes. Hay cinco fases en las que los dos grupos se intercambian “cajas de herramientas”, es decir los elementos que guían los enlaces de la historia.

Las diferentes actividades que se han llevado a cabo son: una presentación grupal en el foro, localización de los centros educativos en un mapa con la herramienta Zeemaps, búsqueda del país y la región, y la creación de unos cuentos colaborativos online con intercambio de “cajas de herramientas”.

Gracias a la puesta en práctica de unas metodologías activas los alumnos han incrementado su motivación, interés e entusiasmo.

Ha sido un proyecto en el que los alumnos han disfrutado enormemente y que valoran positivamente y que, sobre todo, les ha permitido trabajar cooperativamente con otros alumnos europeos.

eTwinning Biologia

Dins del projecte Erasmus+ hem participat en un Etwinning amb altres països europeus anomenat “Tree detectives across Europe”, coordinat per la professora de Biologia Hermínia Blanquer. Un dels productes finals ha sigut la classificació dels arbres del nostre voltant. Podem veure les etiquetes elaborades pel nostre alumnat de 1ESO al parc Cantagallet. Dins del codi QR hi trobareu tota la informació dels arbres.

Dins dels projectes Erasmus+ és necessari esmentar la nostra participació en projectes Etwinning, açò és, la plataforma europea de cooperació virtual en l’àmbit escolar. En primer lloc, treballem en el projecte “Let’s celebrate UNESCO days together”, amb escoles portugueses, italianes i alemnayes. La finalitat del projecte és commemorar amb activitats conjuntes dies internacionals UNESCO tan significatius per a nosaltres com ara el dia Internacional dels Drets Humans, de les llengües minorìtàries, o dels immigrants, entre altres. Hem fet Kahoots amb Portugal sobre patrimoni històric i un padlet sobre drets humans.

En segon lloc, tenim un Etwinning dins l’àmbit de la biologia que compara els diferents tipus d’espècies autòctones d’arbres que envolten els diferents centres europeus participants. El seu nom és “Tree detectives across Europe”.