Membres de l’equip de mediació

 • Professorat de l’Equip de Mediació i Convivència:
  • Ángeles Serrano (Cap del departament de Francés i Coordinadora de l’Equip d’Igualtat, Convivència i Mediació)
  • Anna Pascual (Cap d’Estudis i professora d’Anglés)
  • Carmen Cortés (Professora d’Anglés i Coordinadora de Formació)
  • Herminia Blanquer (Professora de Biologia i Coordinadora de la Xarxa de Llibres)
  • Lluís Vidal (Vicesecretari i professor de Geografia i Història)
  • Maria Soro (Professora de Filosofia)
  • Mariola Miró (Cap del departament de Geografia i Història i Coordinadora de Secundària)
  • Victor Vañó (Orientador)
 • Alumnat mediador que prèviament ha realitzat Tallers de Formació en el centre.

Programes i projectes

Gràcies a la col·laboració del professorat que ens recolza i fan possible la nostra tasca, duguem a terme en el centre aquests programes i projectes:

 • Estic Ací, iniciat al curs 2017-18, és un programa similar a la “Tutoria entre Iguals” que emparella alumnat de primer d’ESO amb alumnat de 3r d’ESO i que té un doble objectiu. Per una banda, crear vincles, millorar la convivència i reduir o detectar més fàcilment casos d’assetjament. I per altra banda, facilita el procés de transició de l’alumnat de Primària a Secundària aportant més confiança i seguretat. Al llarg del curs, dins de les tutories, es realitzen 4 activitats entre l’alumnat de 1r i de 3r per fomentar la confiança i la col.laboració. Per aquest motiu es fan coincidir les tutories: 1rA amb 3rA, 1rB amb 3rB i així correlativament. La primera activitat de presentació i benvinguda, està financiada per l’AMPA i es realitza sempre el primer dia de classe.

 

 • La Tutoria Individualitzada té com objectiu establir una relació directa i periódica amb un diàleg constructiu entre el tutor individualitzat (queno és el tutor del grup-classe) i l’alumne, sobre qüestions acadèmiques, personals, socials… Aquestes tutories individualitzades estan destinades a alumnes amb unes majors necessitats socioafectives que moltes vegades repercuteixen en un baix rendiment acadèmic, en conductes inapropiades, problemes de relació amb els companys, etc.

 • El Projecte Timbre, engegat el curs passat, ha substituït el timbre per músiques variades amb un missatge enriquidor i positiu que al mateix temps anima els canvis de classe.

 • El Projecte Patis Inclusius, aprovat per Conselleria com a Projecte d’Investigació i Innovació Educativa, pretén remodelar els espais del nostre centre per eliminar qualsevol tipus de discriminació, desigualtat i vulnerabilitat. Volem crear espais respectuosos, segurs i sostenibles que milloren la convivència, fomenten la cooperació i tinguen en compte les necessitats del nostre alumnat.

 

 • Projecte Més enllà de les Siluetes, projecte col.laboratiu de centre durant el curs 2018-2019, a partir de la temàtica de la Trobada de Mediació a l’IES Benlliure de València. Aquest projecte ens va servir per sensibilitzar sobre la diversitat funcional i la importància de la inclusió. L’alumnat va elaborar siluetes de persones que al llarg de la seua vida van haver de superar obstacles i barreres per diferents motius, algunes per tindre diversitats funcionals i altres pel seu color de pell o pel seu gènere. Amb totes aquestes siluetes es va crear un museu que va tindre un espai físic per ser visitat i que encara es pot visitar en la pàgina web del Museu de les Siluetes: https://sites.google.com/view/siluetes-iesparevitoria/inici.

        

 • Dins del Pla d’Acció Tutorial proposem i organitzem tallers i xarrades informatives per promoure la cultura de pau.

Mediació i convivència

A banda d’aquests programes, fomentem la resolució de conflictes mitjançant la mediació. Per realitzar les mediacions comptem amb el nostre alumnat mediador que ja són al voltant de 40 alumnes de diferents grups que prèviament han rebut des del centre una Formació en Mediació. Al llarg del curs, realitzem diferents activitats amb el nostre alumnat mediador:

 • Tallers de Formació en Mediació.

 • Reunions informatives.

 • Participació en Trobades i Jornades sobre Mediació i Convivència en altres centres o promogudes per l’Ajuntament d’Alcoi.

 • Jornada de Convivència.

Mediem per conviure entre iguals!