WEB FAMILIA

 FORMULARIS WEB FAMÍLIA

Sol·licitud d´Accés a WEB FAMÍLIA PDF

Condicions d´ús PDF

Guia ús WEB FAMÍLIA 2.0 PDF


ENLLAÇOS

Preguntes Freqüents

Enllaç a la pàgina web de Conselleria d´Educació (WEB FAMÍLIA)


PROCEDIMENT D´ALTA A LA WEB FAMÍLIA

1.) Emplenar i signar la Sol·licitud d´Accés a WEB FAMÍLIA. PDF
2.) Lliurar la Sol·licitud al/ a la tutor/a de l´alumne/a o Presentar la Sol·licitud a la secretaria del centre en horari d´atenció al públic.
3.) El/la progenitor/a o tutor/a legal rebrà al correu electrònic indicat a la sol·licitud, un email de Conselleria amb la contrasenya.
4.) Acceder a la pàgina WEB FAMÍLIA amb l´usuari (DNI o NIE del/de la progenitor/a) i la contrasenya rebuda.
4.) Recomanem una vegada realitzat el primer accés l’opció de canviar la contraseny inicial per una més senzilla de recordar.


COM GESTIONAR EL CANVI DE CONTRASENYA

Des de la pàgina Accés a WEB FAMÍLIA al polsar en “Ha oblidat la contrasenya?” apareixerà una nova finestra on ha d’introduir el seu nom d’usuari (número de document d’identitat DNI o NIE), el compte de correu electrònic proporcionat al centre educatiu i polsar el botó “Regenerar contraseña”.
o,
Pot dirigir-se al centre i presentar novament la sol·licitud (o la còpia de l’anterior), indicant clarament la seua direcció de correu electrònic. El centre tornarà a tramitar esta sol·licitud per a generar una nova clau que es rebrà de forma anònima en la direcció de correu electrònic especificada en la sol·licitud.