Aneu a la barra d'eines

DESCÀRREGA DE FORMULARIS

FORMULARIS ESO I BATXILLERAT

INSTÀNCIA general []

Annex I – Sol·licitud de CONVALIDACIÓ de matèries d’ESO i BATXILLERAT amb els ensenyaments professionals de música i dansa (LOMQE) []

Annex II – Sol·licitud de CONVALIDACIÓ de matèries d’ESO i BATXILLERAT amb els ensenyaments professionals de música i dansa (LOMQE) []

INFORME de SALUD ESCOLAR []

JUSTIFICACIÓ de FALTES d’assistència []

Sol·licitud d´ACCÉS a “WEB FAMÍLIA []

Sol·licitud de CANVI D´ASSIGNATURA/MODALITAT PREMATRICULA []

Sol·licitud de CANVI D´IDIOMA en la assignatura de Primer Idioma Estranger (ESO) []

Sol·licitud de RECLAMACIÓ de qualificacions []

Sol·licitud de TÍTOL a expedir per la Generalitat []

FORMULARIS FP I FP BÀSICA

INSTÀNCIA general []

INFORME de SALUD ESCOLAR []

JUSTIFICACIÓ de FALTES d’assistència []

Sol·licitud d´ACCÉS a “WEB FAMÍLIA []

Sol·licitud d´AJORNAMENT de QUALIFICACIONS FCT – Cicles []

Sol·licitud d´ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA – Cicles []

Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOE []
(Competència del Director del centre)

Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOGSE []
(Competència del Director del centre)

Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOE/LOGSE []
(Competència de la Conselleria d´Educació)

Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOE/LOGSE []
(Competència del Ministeri d´Educació)

Sol·licitud d´EXEMPCIÓ de FCT (Total/Parcial) – Cicles []

Sol·licitud de RECLAMACIÓ de qualificacions. []

Sol·licitud de RENÚNCIA de CONVOCATÒRIES – Cicles []

Sol·licitud de TÍTOL a expedir per la Generalitat []