RECUPERACIONS (AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA)

  EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT [Punxa ací] ESO i 1er Batxillerat: Lliurament de butlletins de notes: Dilluns 1 de juliol, en Webfamilia.
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA i CICLES FORMATIUS GM I GS [Punxa ací] FP Bàsica: Lliurament de butlletins de notes: Dimarts 2 de juliol, 11:00 matí. Cicles Formatius: Lliurament de butlletins de notes: Dimecres 3 de juliol, 11:00 matí.