Aneu a la barra d'eines

PROVES D’ACCÉS 2021

 

Termini de MATRÍCULA i de PRESENTACIÓ de la Sol·licitud d´EXEMPCIÓ per Experiència laboral amb tota la documentació Des del 22 de març fins al 31 de març
Llistes PROVISIONALSadmesos 28 d’abril
Reclamació Llistes PROVISIONALSadmesos Des del 28 fins al 30 d’abril
Llistes DEFINITIVESadmesos  6 de maig
Realització d’EXAMENS 24 i 25 de maig
Llistes PROVISIONALS de qualificacions 31 de maig
Reclamació Llistes PROVISIONALS de qualificacions Des del 1 fins al 02 de juny
Termini de presentació de la documentació justificativa de les exempcions Des del 22 de març fins al 30 de juny
Llistes DEFINITIVES de qualificacions i Lliurament de certificats 1 de juliol

[Descàrrega del calendari ]

1. Fotocòpia del DNI / NIE. 2. Sol·licitud d´inscripció a les Proves d´accés: Annex III – Sol·licitud d´inscripció – GRAU MITJÀ [], o Annex IV – Sol·licitud d´inscripció – GRAU SUPERIOR [] 3. Exemplar per al centre de la taxa Model 046 pagada. [ Enllaç al generador de taxes] Òrgan gestor: INSTITUTS D´ALACANT. Prova d´accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (6,42 €). Prova d´accés a Cicles Formatius de Grau Superior (9,64 €). (En cas de Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%, presentar Certificat acreditatiu) 4. Annex V – Declaració responsable. [] 5. I, només en cas de sol·licitar exempcions d´alguna part o de tota la Prova: Annex VI – Presentació documentació justificativa exempcions GRAU MITJÀ. [], o Annex VII – Presentació documentació justificativa exempcions GRAU SUPERIOR []

Annex II – Horari de les Proves / Horario de las Pruebas [] Estructura i continguts [] Exemples d´’examens de convocatòries anteriors [ Enllaç] Pàgina web de la Conselleria [Enllaç]

Annex II – Horari de les Proves / Horario de las Pruebas [Enllaç] Estructura i continguts [Enllaç] Exemples exàmens convocatòries anteriors [ Enllaç] Annex IX – Opcions de Prova (Matèries de Batxillerat en la que es basen) [Enllaç] Pàgina web de la Conselleria [Enllaç]

GRAU MITJÀ

Llistat PROVISIONAL d´ALUMNAT ADMÉS [Enllaç] Llistat DEFINITIU d´ALUMNAT ADMÉS [Enllaç] Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS [Enllaç] Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [Enllaç]

GRAU SUPERIOR

Llistat PROVISIONAL d´ALUMNAT ADMÉS [Enllaç] Llistat DEFINITIU d´ALUMNAT ADMÉS [Enllaç] Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS [Enllaç] Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [Enllaç] Resolució 16 de novembre de 2020 [Enllaç] Ordre 16/2016 [Enllaç] Resolució 2 de Novembre de 2015 – MODIFICACIÓ DEL CURRÍCULUM DE LES MATÈRIES [Enllaç] Pàgina web de la Conselleria [Enllaç]