Aneu a la barra d'eines

PROVES A2 2021

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

· Tenir almenys 16 anys o complir-los durant l’any 2021
· Estar matriculat en el Centre IES Núm. 1 en el curs 2020-2021.
La participació en aquesta prova no impedix que l’alumne/a puga presentar-se a les proves de Nivell Bàsic A2 que realitzaran les Escoles Oficials d’Idiomes, en cas d’haver sigut declarat NO APTE.