Aneu a la barra d'eines

FP Bàsica

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Les ensenyances de Formació Professional Bàsica formen part de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional.

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d’una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establit en l’article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Els mòduls professionals de les ensenyances de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l’objecte dels quals és l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida.

  > Enllaç Fons Socials Europeus

  > Enllaç Política Regional Inforegio – Comissió Europea

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA AL NOSTRE CENTRE

Al nostre centre oferim els següents títols d’FP Bàsica:

> Informàtica d’oficina

> Servicis Administratius

Cofinançats pel Fons Social Europeu i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.