COLPS DE BATALL A L’HORTA NORD: HISTÒRIA, TRADICIÓ I NOVES TECNOLOGIES

La institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació acaba d’editar el llibre Colps de batall a l’Horta Nord: història, tradició i noves tecnologies, l’últim treball de camp I d’investigació del professor del nostre IES, Juan Bautista Tormos Capilla. Un llibre que sense cap mena de dubte suposa una nova i interessant aportació al captivador món de la campana de perfil tradicional valencià. A més a més, ha fet possible que part dels assajos tècnics que presenta el text s’hagen portat a terme en el laboratori de màquines elèctriques del Departament d’Electricitat-Electrònica de l’IES Enrique Tierno Galván de Montcada. Una aplicació real dels motors asíncrons trifàsics de rotor en curtcircuit i en la qual els alumnes del CFGM del títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques han pogut col·laborar i participar activament en tot el procés de disseny, càlcul, muntatge i programació d’aquesta pràctica al llarg dels darrers cursos acadèmics.

https://www.alfonselmagnanim.net/libro/colps-de-batall-a-l-horta-nord_132544/