IES Misteri d’Elx participa en el VII Certamen de teatre escolar grecollatí de la UA

Hem participat en el VII Certamen de teatre escolar grecollatí de la UA amb l’obra Fenicias (assignatura d’Arts escèniques I amb 1BAAP_AM_CS) i ens han concedit dos premis:

  • millor actor principal: Marcos Tornos
  • millor direcció: J. Adrián Rodríguez

Es pot consultar la notícia a la web de la Universitat d’Alacant

Sessions de Portes Obertes Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny

Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny

Des de l’IES Misteri d’Elx us convidem a una jornada de portes obertes on explicarem en què consistixen els nostres cicles, com accedir a ells, les eixides professionals disponibles i com són les proves d’accés.

Si vols rebre informació i/o participar en esta activitat pots emplenar el següent formulari:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ EN L’ACTIVITAT

Comunicat de Vaga general

Benvolgudes famílies.

Us informem que el proper dijous 23 de març, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha convocat una vaga general per a la comunitat educativa. Des del centre complirem la determinació de serveis mínims que la Conselleria d’Educació dicte per a l’efecte. Els informem també que els alumnes de l’IES Misteri d’Elx han convocat dins del termini i en la forma escaient la no-assistència a classe per motiu de vaga el dia 23 de maig de 2024. Per tant, els recordem que:

Autorització individual de no assistència
  • Aquest justificant exonera al centre de qualsevol responsabilitat derivada de l’actuació de l’alumnat durant aqueixa jornada.
  • L’alumnat que no vulga participar en aquesta convocatòria tindrà dret a assistir a les seues classes amb normalitat.
  • L’alumnat que haja assistit al centre assistirà a les seues classes amb normalitat. No podrà abandonar el centre sense que els seus pares o tutors legals o majors d’edat autoritzats vinguen a recollir-los, com en una jornada normal. No s’acceptaran autoritzacions telefòniques.

Salutacions cordials.

INSTRUCCIÓ SOBRE ADMISSIÓ

INSTRUCCIONS SOBRE LA CONSIDERACIÓ DE DUPLICITAT EN EL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ PER AL
CURS 2024-2025 EN EL CAS D’ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ENSENYAMENTS
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ENSENYAMENTS REGLATS DE MÚSICA I DANSA

Rellevant en els casos de duplicitat i en el cas d’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments d’educació secundària i ensenyaments reglats de música i dansa.

CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES

En compliment de la normativa vigent (Decret 48/2024), el Consell Escolar de l’IES Misteri d’Elx, reunit en sessió extraordinària de 30 d’abril de 2024, ha decidit establir les circumstàncies específiques en el procediment d’admissió de l’alumnat d’ESO i Batxillerat per al curs 2024/25.


Jornada de Portes Obertes

JORNADA DE PORTES OBERTES 2024

La comuntat del IES Misteri d’Elx convida a alumnat i famílies a visitar el centre per a conéixer les instal·lacions, obtindre informació de la nostra oferta formativa i rebre l’orientació personalitzada que sol·licite.

Esta Jornada de Portes Obertes se celebrarà el proper dimarts, 7 de maig, a les 18:00 h.

Per a participar en esta activitat li demanem emplenar el següent formulari:

Admissió curs 24/25

Publicat el calendari d’admissió per al pròxim curs:

  • Presentació de sol·licituds en ESO i Batxillerat: del 4 al 10 de juny.
  • Periode d’admissió a tots els nivells de Formació Professional: consultar quadre resum.
  • Quadre resum del calendari d’admissió i matrícula de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, ESO i Batxillerat:
  • Quadre resum del calendari d’admissió i matrícula d’ensenyaments de Formació Professional:
Més informació

Pàgina de la Conselleria d’Educació on s’anirà publicant tota la informació relativa a l’admissió:

La via principal per fer aquest tràmit és de manera telemàtica a través del portal AdmiNOVA en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.


RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025. [2024/3667]


RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’establix el calendari d’admissió i matrícula en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025. [2024/3504]