Transport Escolar 2022/2023

Sol·licitud d’ajudes individuals per al servei de transport escolar dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2022/2023

RESOLUCIÓ de 1 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2022-2023. [2022/5200]


Per a sol·licitar les ajudes cal seguir el següent procediment:

Alumnat que en el curs 2021/2022 ja va sol·licitar l’ajuda individualitzada de transport escolar:

  • Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregrabades les dades que obren en poder de l’administració.
  • Aquest esborrany es presentarà en l’oficina de Secretaria del centre
  • Els pares, mares o tutors de l’alumnat que NO siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família podran sol·licitar en l’oficina de la Secretaria del centre, un esborrany de sol·licitud d’ajudes individuals de transport escolar, on constaran pregrabades les dades que obren en poder de l’administració.

Alumnat que en el curs 2021/2022 NO va sol·licitar l’ajuda individualitzada de transport escolar:

  • La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’Annex I, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requerisca per a ser alumnat beneficiari del transport escolar, en l’oficina de Secretaria del centre.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: durant el període de formalització de la matrícula.