ALUMNAT QUE NO FORMA PART DEL BANC DE LLIBRES I VULGA FORMAR PART EN EL SEGÜENT CURS 2022/23

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2022-2023. [2022/5299]

Per a sol·licitar la participació en el banc de llibres cal seguir aquest procediment:

  1. Cal emplenar la sol·licitud electrònica que es troba en l’enllaç.

Una vegada emplenada, es generarà un pdf que es lliurarà en el centre educatiu al tutor d’aquest curs o al coordinador del programa Xarxallibres.

  1. Lliurarà el lot propi del curs 2021/22 en el centre en que ha realitzat aquest curs (o bé el col·legi, per a 6PR o en l’institut per a la resta de cursos de l’ESO).

El període ordinari de presentació és del 9 de juny al 15 de juliol.