MATRÍCULA

Documentació de matrícula

 • Sol·licitud d’Admissió en CF d’Arts Plàstiques i Disseny (punxar ací).
 • Certificat o títol dels estudis al·legats per a l’accés (original i còpia per confrontació).
 • NIF o NIE (original i còpia per confrontació).
 • Justificant bancari de l’ingrés d’1,12 € de l’assegurança escolar (alumne menor de 28 anys) al compte: IBAN ES84 0049 4333 41 2890049437. Imprescindible posar Nom complet de l’alumne, i el cicle al qual pertany.
 • Justificant del pagament de les Taxes associades
 • Documentació justificativa d’exempció o bonificació de taxes

Les taxes associades a la matrícula són les següents:

 • OBERTURA D’EXPEDIENT – 23,39 €
 • TARGETA D’IDENTITAT – 2,04 €
 • CURS COMPLET GRAU SUPERIOR – 50,89 €

Total sense bonificacions o exempcions: 76,32 €

Pagament de TAXES

El pagament de taxes es pot realitzar per qualsevol dels procediments següents:

 1. Telemàticament:
  – Accedint a l’enllaç: TAXES D’ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
  – Seleccionar el procediment i seguir les instruccions:
  9669 – ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE RÈGIM ESPECIAL D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
 2. Podem generar el Model 046 des de la secretaria del centre, acudir a una entitat bancària i fer-ne l’ingrés.