Admissió curs 24/25

Publicat el calendari d’admissió per al pròxim curs:

 • Presentació de sol·licituds en ESO i Batxillerat: del 4 al 10 de juny.
 • Periode d’admissió a tots els nivells de Formació Professional: consultar quadre resum.
 • Quadre resum del calendari d’admissió i matrícula de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, ESO i Batxillerat:
 • Quadre resum del calendari d’admissió i matrícula d’ensenyaments de Formació Professional:
Més informació

Pàgina de la Conselleria d’Educació on s’anirà publicant tota la informació relativa a l’admissió:

La via principal per fer aquest tràmit és de manera telemàtica a través del portal AdmiNOVA en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.


RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025. [2024/3667]


RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’establix el calendari d’admissió i matrícula en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025. [2024/3504]


Exempció de valencià

Termini de sol·licitud d’exempció de valencià


Per a realitzar la sol·licitud cal seguir aquest procediment:

 • Descarregar la sol·licitud d’exempció de valencià:
 • Emplenar la sol·licitud i entregar en l’oficina de Secretaria del centre.

Altres impresos associats:

BEQUES i AJUDES curs 2023/2024

Obert el termini de sol·licitud per a beques i ajudes del Ministerio de Educación y Formación Profesional per al curs 2023- 2024

 • Beques per a alumnat de Batxillerat i FP: del 27 de març al 17 de maig 2023
 • Ajudes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE): del 8 de maig al 20 de setembre de 2023

Prova d’Accés CF Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny 2023

A l’IES Misteri d’Elx es realitza la prova d’accés a CF de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny de la:

 • Família Professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual.

Per a l’accés als cicles de Grau Superior de la família de Comunicació Gràfica i Audiovisual:

 • CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic.
 • CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva.

Sol·licitud de convalidació i exempció de matèries per a alumnat de Batxillerat amb estudis professionals de Música i Dansa o esportistes d’elit

S’ha publicat el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en BATXILLERAT per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de Música i de Dansa o amb la condició d’esportista d’elit.