Exempció de valencià

Termini de sol·licitud d’exempció de valencià


Per a realitzar la sol·licitud cal seguir aquest procediment:

  • Descarregar la sol·licitud d’exempció de valencià:
  • Emplenar la sol·licitud i entregar en l’oficina de Secretaria del centre.

Altres impresos associats:

BEQUES i AJUDES curs 2023/2024

Obert el termini de sol·licitud per a beques i ajudes del Ministerio de Educación y Formación Profesional per al curs 2023- 2024

  • Beques per a alumnat de Batxillerat i FP: del 27 de març al 17 de maig 2023
  • Ajudes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE): del 8 de maig al 20 de setembre de 2023

Prova d’Accés CF Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny 2023

A l’IES Misteri d’Elx es realitza la prova d’accés a CF de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny de la:

  • Família Professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual.

Per a l’accés als cicles de Grau Superior de la família de Comunicació Gràfica i Audiovisual:

  • CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic.
  • CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Interactiva.

Sol·licitud de convalidació i exempció de matèries per a alumnat de Batxillerat amb estudis professionals de Música i Dansa o esportistes d’elit

S’ha publicat el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en BATXILLERAT per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de Música i de Dansa o amb la condició d’esportista d’elit.

Exempció de valencià

Termini de sol·licitud d’exempció de valencià


Per a realitzar la sol·licitud cal seguir aquest procediment:

  • Descarregar la sol·licitud d’exempció de valencià:
  • Emplenar la sol·licitud i entregar en l’oficina de Secretaria del centre.

Sol·licitud convalidació i exempció de matèries per a alumnat d’ESO de Música i Dansa o esportistes d’elit

S’ha publicat el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de Música i de Dansa o amb la condició d’esportista d’elit.

Termini de presentació de la sol·licitud fins al 31 d’octubre