Admissió curs 22/23

Publicat el calendari d’admisión per al pròxim curs:

  • Període d’admissió en ESO i Batxillerat: del 25 de maig al 3 de juny.
  • Període d’admissió a tots els nivells de Formació Professional: del 19 al 29 de maig.

Quadre resum del calendari d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, ESO i Batxillerat:


Pàgina de la Conselleria d’Educació on s’anirà publicant tota la informació relativa a l’admissió:

La via principal per fer aquest tràmit és de manera telemàtica a través de l’espai web ‘telematricula.es’, en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.

Per a més detalls sobre l’admissió en el centre:


RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb Fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyamentsd’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-2023. (DOCV 29.13.2022)


Admissió definitiva

DIA 23: LLISTES DEFINITIVES D’ADMISSIÓ

Si estàs admés hauràs d’anar a l’institut el mateix dia i recollir el sobre de matrícula on estarà indicat el dia i l’hora per lliurar la documentació.

Si estàs admés en batxillerat i no pots venir avui a recollir el sobre de matrícula, pots emplenar la documentació i venir a matricular-te a l’institut el dimarts:

08:30 h –> 1r d’arts
09:30 h –> 1r ciències socials i humanitats
10:30 h –> 1r ciències

12:10 h –> 2n de batxillerat


Descàrrega matrícula 1r Batxillerat

00_DOCUMENTS-MATRICULA-1er-BATX3066

 

Descàrrega matrícula 2n Batxillerat

00_DOCUMENTS-MATRICULA-2n-BATX3067

 

Informació important: admissió

Les reclamacions a l’admissió poden realitzar-se fins al divendres a les 23.59 hores.

Si en la resolució provisional té 0 punts en la baremació es deu al fet que no ha entregat el requisit acadèmic (SAR). En aquests casos han d’acudir al centre de procedència i sol·licitar-lo per a entregar-lo en el centre on se sol·licita l’admissió.