Sol·licitud convalidació i exempció de matèries per a alumnat de Música i Dansa

En la Secretaria del centre està disponible la sol·licitud per a la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de Música i de Dansa.

Termini de presentació de la sol·licitud fins al 31 d’octubre

NOTA: El procediment per a la sol·licitud de convalidació i exempció de matèria per part de l’alumnat que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit encara no s’ha publicat.

Reunió famílies alumnat admés al juliol

Dia 2 de setembre, a les 18:30 hores, en l’IES Misteri d’Elx:

REUNIÓ FAMÍLIES alumnat admés al mes de juliol

  • ESO: Famílies d’alumnat procedent de centres no adscrits.
  • BATXILLERAT: Famílies d’alumnat procedent de centres no adscrits i de nova admissió en Batxillerat Musical i Arts Plàstiques.

Nou alumnat en Banc Llibres 2022/23

ALUMNAT QUE NO FORMA PART DEL BANC DE LLIBRES I VULGA FORMAR PART EN EL SEGÜENT CURS 2022/23:

  1. Cal emplenar la sol·licitud electrònica que es troba en l’enllaç.

Una vegada emplenada, es generarà un pdf que es lliurarà en el centre educatiu al tutor d’aquest curs o al coordinador del programa Xarxallibres.

  1. Lliurarà el lot propi del curs 2021/22 en el centre en que ha realitzat aquest curs (o bé el col·legi, per a 6PR o en l’institut per a la resta de cursos de l’ESO).

El període ordinari de presentació és del 9 de juny al 15 de juliol.

Una salutació,
Daniel Cortés
Coordinador del programa Xarxallibres
Vicedirector de l’IES Misteri d’Elx