Admissió curs 24/25

Publicat el calendari d’admissió per al pròxim curs:

  • Presentació de sol·licituds en ESO i Batxillerat: del 4 al 10 de juny.
  • Periode d’admissió a tots els nivells de Formació Professional: consultar quadre resum.
  • Quadre resum del calendari d’admissió i matrícula de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil i Primària, ESO i Batxillerat:
  • Quadre resum del calendari d’admissió i matrícula d’ensenyaments de Formació Professional:

Pàgina de la Conselleria d’Educació on s’anirà publicant tota la informació relativa a l’admissió:

La via principal per fer aquest tràmit és de manera telemàtica a través del portal AdmiNOVA en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que els guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.


RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025. [2024/3667]


RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’establix el calendari d’admissió i matrícula en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025. [2024/3504]