Reunions amb les famílies de l’alumnat dels col·legis adscrits

Com a part de les activitats del Pla de Transició dels seus fills des de l’Educació Primària a la Secundària, volem convocar-los, precisament en aquestes dates en les quals es produirà el final d’una etapa i el començament d’una de nova, a les reunions informatives a l’IES MISTERI D’ELX:

  • Col·legi La Galia: DIJOUS 25 de MAIG de 2023 a les 19.30 hores
  • Col·legi Luis Cernuda: DIJOUS 25 DE MAIG de 2023 a les 19.30 hores
  • Col·legi Candalix: DILLUNS 29 de MAIG de 2023 a les 19.30 hores
  • Col·legi Baix Vinalopó: DIMARTS 30 de MAIG de 2023 a les 19.30 hores

per tal de tractar les següents qüestions:

  • Informació general sobre el Centre: Organització i normes de l’IES.
  • Procés de matriculació.
  • Optativitat del primer curs de secundària.