Se suspenen les classes aquest dimarts 23 de maig

Davant la situació d’alerta meteorològica, seguint el protocol d’emergències i mitjançant decret d’Alcaldia, per a evitar riscos, SE SUSPENEN TEMPORALMENT LES CLASSES EN TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS D’ELX durant el DIMARTS 23 DE MAIG DE 2023, reiniciant-se de nou l’activitat, si no hi ha incidències, el pròxim dia lectiu.

Tancament de centres educatius públics, concertats i privats:

  • Infantil i primària
  • Secundària
  • EPAs
  • Conservatori de Música
  • Escola Oficial d’Idiomes