Reunions informatives sobre opcions 1r BAT i CF Grau Mitjà

El dia 27 d’abril, dijous, celebrarem dues reunions de caràcter informatiu, amb les famílies de l’alumnat de 4t ESO, per a explicar-los les diferents opcions de 1r Batxillerat i dels Cicles Formatius de Grau Mitjà, per al curs 2023/2024.

  • Reunió sobre opcions dels Cicles Formatius de Grau Mitjà: 18.30 h
  • Reunió sobre opcions de 1r Batxillerat: 19.30 h