Sol·licitud convalidació i exempció de matèries per a alumnat d’ESO de Música i Dansa o esportistes d’elit

S’ha publicat el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de Música i de Dansa o amb la condició d’esportista d’elit.

Termini de presentació de la sol·licitud fins al 31 d’octubre