Inscripció prova accés Universitat

L’alumnat proposat pera titular en acabar els seus estudis de batxillerat per la seua junta d’avaluació i desitge inscriure’s a la prova d’accés a la Universitat haurà de seguir les les indicacions: del procediment detallat en la secció Secretaria.