Oferta formativa

ESO i Batxillerat

Primer d’ESO està organitzat per àmbits, això ens permet aprendre d’una forma més globalitzada a la vegada d’afavorir la transició entre primaria i secundària.
Per a garantitzar una correcta atenció a la diversitat a totat la ESO desenvolupem programes de reforç en les àrees instrumentals, grups de diversificació…
Una vegada acabada l’ESO es pot cursar el Batxillerat de Ciències i el Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.

Cicles Formatius

Per ajudar a la integració de l’alumat que no ha finalitzat l’ESO però que vol prosseguir els seus estudis s’ofereix el Cicle Formatenció de Formació Professional Bàsica d’Electricitat i Electrònica de dos anys de duració fomentant el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Ensenyaments Esportius

En aquest centre es pot aprendre a ser Tècnic Esportiu en Bàsquet.