Informació

Horari d'atenció al públic

Dilluns a Divendres

9 h a 14.30 h

 

Per a realitzar qualsevol tràmit a Secretaria el/la interessat/da haurà de presentar el DNI / NIE en vigor