El racó de la FPB

LA F.P. Bàsica : Una oportunitat de “reenganxar-se” a el Sistema Educatiu

En el nostre IES tenim dos grups d'alumnes d'entre 15 i 18 anys que segueixen aquest itinerari educatiu de 2 anys, són 1º FPB i 2º FPB. Entren proposats pel Departament d'orientació i amb el consentiment dels pares.
La majoria arriben sentint-se fracassats d'una trajectòria en el Sistema Educatiu que els ha deixat sense superar quasi totes les assignatures cursades anteriorment i algun que un altre curs repetit. Estan desmotivats, amb baixa autoestima i alguns en risc d'abandonar el sistema.
La família professional que es cursa el nostre IES és Electricitat i Electrònica, a través de 4 mòduls professionals (2 en cada curs) que suposen un 60% de la càrrega lectiva i que imparteixen professors del Departament de Tecnologia. A través d'ells, és tasca del professor guiar i motivar a l'alumne perquè mitjançant classes teòriques i pràctiques de taller, vaja adquirint el “gust” per les activitats professionals relacionades amb aquesta branca. En finalitzar cada curs, també realitzarà 120 hores de pràctiques en una empresa (FCT).
Si l'alumne correspon amb el seu treball i esforç, i supera els 2 cursos, obté:

  • Un “Títol professional bàsic” que li facilita l'eixida al món laboral enfront de la resta sense formació.
  • La possibilitat d'adquirir el Graduat en Secundària, realitzant una prova d'àmbits comuns.
  • La possibilitat d'accés a un Cicle de Grau Mitjà per a continuar la seua formació professional.

 

Ací tens un exemple de tot el què pots arribar a fer !!